www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Štvrtok
24. január. 2019

Sviatok má:
dnes: Timotej
zajtra: Gejza
pozajtra: Tamara
včera: Miloš

Povolený čas rybolovu
v mesiaci január.

Vody
kaprové: 07.00 - 17.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: zákaz lovu.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
TV relácia - “Na rybách"
TV relácia – “Na rybách – Petrov zdar!”
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea
MO SRZ Sabinov: Aktuality

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Element_final
AKTUÁLNE

Priatelia,

je predposledný deň na odovzdanie vyplnených záznamov o úlovkoch za minulý rok a zároveň dnes začína predaj povolení na rybolov v Rybárskom dome.

Je treba povedať, že sa celkom dobre rozbiehajú  bezhotovostné úhrady, aj keď poniektorí  členovia zabudli pripojiť informáciu čo všetko uhradili (tak ako sme uvádzali v pokynoch) a to sťaží pokladníkovi prípravu dokladov.

Tiež ste možno postrehli, že od 1. januára tohto roku platia pravidlá Ministerstva financií SR, ktoré podľa nás majú skomplikovať postup a odradiť bežného zamestnanca od darovania svojich 2% z už zaplatenej dane za minulý rok.

O čo ide.

Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti platných od 1.1.2019 a Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojej webovej stránke dňa 15. novembra 2018 vydané oznámenie č. MF/016579/2018-721 (ďalej len „oznámenie o určení nových vzorov tlačív“), ktorým určuje nové vzory tlačív.

Podľa neho zamestnanec musí pri žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 vypísať nový vzor tlačiva, ktorý platí práve od 1.1.2019.

Tlačivo „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“ vypĺňa zamestnanec, ktorý chce svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (ďalej len „ročné zúčtovanie dane“).

Zamestnanec tak od 1.1.2019 a najneskôr do 15.2.2019 musí požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane za rok 2018 na tomto novom vzore tlačiva a okrem žiadosti musí zamestnanec predložiť do uvedeného termínu aj všetky potrebné doklady k správnemu vykonaniu ročného zúčtovania dane (napr. doklad preukazujúci nárok na nezdaniteľnú časť, či potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od iného zamestnávateľa). Toto tlačivo určite má určite každý zamestnávateľ – jeho oddelenie PaM, ak by nie tak dajte vedieť a my vám ho prepošleme.

Keďže nie každý zamestnanec je zbehlý vo vyplňovaní tlačív, zvyčajne stačí milo a slušne o to požiadať pracovníčku firmy ktorá tlačivo vyplní tak ako to robila pre nás aj predtým a zamestnanec sa pekne poďakuje, podpíše ho a pripojí k druhému tlačivu.

Druhým už známym  tlačivom je „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ na ktorom sú už vyplnené identifikačné údaje našej MO ako prijímateľa 2% dane z príjmu v roku 2019 a darca vyplní svoje údaje + sumu darovaných 2%, podpíše tlačivo a odovzdá ho na svoj daňový úrad do 30. apríla 2019.

Toto tlačivo s našimi údajmi je už zavesené na našom webe, aby si ho darcovia mohli stiahnuť k darovaniu 2%.

Keďže tlačivo číta počítačový program,  údaje vo Vyhlásení sa vypĺňajú paličkovým písmom písacím strojom alebo tlačiarňou a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Veríme, že ani tieto nové opatrenia neodradia našich ochotných darcov a opäť darujú našej MO svoje 2%, ktoré použijeme na dve júnové detské akcie a to pre zdravotne postihnuté deti a pre našich malých detských rybárov.


Pondelok, 14.01. 2019 - 16:49:57
(Zobraziť celý článok | 3602 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
SOBOTNÉ SČÍTAVANIE

Priatelia,

okrem ohlásenia plánovanej brigády na VN Jakubovany máme ešte jeden aktuálny oznam,  ktorý chceme poskytnúť našim členom.

Už túto sobotu dňa 12.1.2019  sa uskutoční pravidelné celoeurópske sčítanie vodného vtáctva a v rámci tohto sčítavania sa bude na všetkých revíroch SRZ realizovať sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách, pričom informácia o počtoch kormorána je povinnou súčasťou správy o uplatňovaní výnimky na plašenie a odlov kormorána veľkého.

Obraciame sa preto na našich členov s výzvou na účasť na tomto sčítaní, kde budeme rátať aj ostatné rybožravé vtáky najmä volavky popolavé a volavky biele, ktorých tiež máme na našich revíroch neúrekom.

Záujemcovia o sčítavanie môžu sa nahlásiť u hlavného hospodára na tel. 0907188329, ktorý bude koordinovať skupiny vytvorené na tento účel po celom toku Torysy od Veľkého Šariša až po Tichý Potok.


Streda, 09.01. 2019 - 16:55:33
(Zobraziť celý článok | 1267 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
INFORMÁCIE ZO ZASADANIA VÝBORU

Priatelia,

ostatné zasadanie výboru bolo naplnené množstvom bodov a niektoré boli kvôli časovému sklzu presunuté na januárový termín.

Zhodnotila sa Rybárska večera 2018, kde účasť bola trochu nižšia ako po iné roky ale napriek tomu bola tam vynikajúca atmosféra. Spomedzi členov výboru zišli aj názory že dva chody jedál sú veľa, že treba skúsiť aj zmeniť skupinu, že je treba uvažovať aj o zrušení tejto akcie lebo je s tým kopec práce a stále na Večeru chodia iba tí istí naši členovia a podobné názory ku ktorým sa ešte raz vrátime aby sme nič neuponáhľali.

Vedúci rybárskej stráže vyhodnotil jej činnosť za rok 2018 vrátane spolupráce s MsP a štátnou políciou kde konštatoval, že spolupráca so štátnou políciou bola počas roka dobrá a nemenil stratégiu kontrol predchádzajúceho vedúceho RS. Plánuje podrobnejšie vyhodnotenie činnosti jednotlivých členov a kvôli nízkej aktivite aj podá výboru návrhy na personálne zmeny.

Bola určená nová  trojčlenná inventarizačná komisia, ktorá vykoná inventarizáciu majetku a záväzkov MO k 31.12.2018 a pri jej činnosti bude prítomný aj jeden člen kontrolnej komisie.

Spracovanie plánu výroby rybích násad a výber dodávateľa rýb v roku 2019 bol ďalší bod programu a tu hospodár oznámil výboru, že liaheň je už v prevádzke a je už vyliahnutý plôdik pstruha potočného a pstruha dúhového. Dodávateľa rýb v roku 2019 spresníme v januári tak, aby jarné zarybnenie sa vykonalo tesne pred začiatkom kaprovej sezóny keď bude už vyššia teplota vody a kedy riziká vzniku zdravotných problémov u dovezených rýb budú už podstatne nižšie.

K hospodáreniu MO  účtovníčka predložila výsledky za 10 mesiacov, podľa ktorého sú príjmy MO vyššie ako sme plánovali, rovnako sú síce vyššie aj výdavky, ale rozdiel medzi nimi je kladný a je predpoklad, že hospodárenie k 31.12.2018 skončí prebytkom.

Registrácia MO ako prijímateľa 2% dane z príjmov v roku 2019 je pripravená spolu so všetkými potrebnými podkladmi najneskôr do 15.12.-2018.

Predseda potom informoval výbor o priebehu Snemu SRZ, kde sa opakovali podobné organizačné nedostatky pri príprave jednotlivých bodov rokovania ako na predchádzajúcom Sneme, novelizácia Stanov SRZ bola schválená, budú predložené Ministerstvu vnútra SR na registráciu a zástupcovia v Rade SRZ za náš Prešovský kraj sú: Gabriel Zajtko viceprezident, členovia Ivan Orovčík, Ján Polák a Ján Kozub a členom kontrolnej komisie je p. Smrek.

Výboru bola podaná informácia o zaznamenanom výskyte kormoránov veľkých na Toryse aj o odoslanom oznámení o ich plašení a odstrele a o potrebe koordinácie činnosti MO s oboma poľovnými združeniami.

Po  diskusii ohľadom predaja členských známok a povolení sa pripravuje možnosť našich členov platiť si členské aj povolenia bezhotovostne na účet našej MO.

Požiadavky MO pre správcu toku na údržbu a opravy na Toryse v roku 2019 sa pripravia v spolupráci členov predsedníctva výboru tak, aby správcovi  boli odoslané ešte do polovice decembra a návrh plánu športovej činnosti a plánu brigád na rok 2019 bude prerokovaný na zasadaní výboru v januári.


Nedeľa, 09.12. 2018 - 15:28:03
(Zobraziť celý článok | 3388 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Priatelia,

predposledný kalendárny mesiac v roku 2018 sa začal príjemným a na túto dobu nezvykle teplým počasím, ktoré vytiahlo na ryby ešte mnohých našich členov.

Onedlho nás čakajú dve dôležité rybárske udalosti.

Prvá udalosť celoslovenského významu je Snem SRZ, na ktorom sa budú prijímať zmeny Stanov a  voľba nových členov Rady SRZ a tiež prezidenta a tajomníka SRZ.

Našu organizáciu budú na Sneme zastupovať dvaja delegáti zvolení na našej februárovej členskej schôdzi.

Druhou dôležitou udalosťou pre našu MO bude tradičná Rybárska večera ako vyvrcholenie tohoročnej rybárskej sezóny.

V tomto roku to vyšlo tak, že obidva spomínané rybárske akcie sa uskutočnia v rovnakom termíne a tak sa budeme snažiť aby sme zvládli účasť na obidvoch.

V pondelok aj kvôli týmto dvom blížiacim sa udalostiam zasadne výbor a prerokuje síce aj ďalšie body programu, ale najmä skontrolujeme pripravenosť na našu Rybársku večeru.

V pondelok začne pošta doručovať Obežník č.2/2018 a počítame, že okolo stredy by ho mali mať doma už všetci naši členovia.

Taktiež v nasledujúcom týždni budú si môcť záujemcovia o Rybársku večeru už zabezpečiť lístky na troch predajných miestach kde budú aj vyvesené plagáty a to, v Sabinove v Rybárskom dome v Kvetinárstve Olina, v Prešove v predajni Aqua-služby na sídlisku III a tiež v Šarišských Michaľanoch u nášho rybárskeho hospodára.

Ako sme informovali počet lístkov je tento rok limitovaný maximálne pre 130 účastníkov, preto odporúčame záujemcom aby si kúpu lístkov nenechávali na poslednú chvíľu.

Zároveň chceme na túto akciu srdečne pozvať všetkých našich členov, lebo je organizovaná hlavne pre nich a veríme že sa 24.11.2018 večer o 19.00 hod, spoločne stretneme v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove.


Sobota, 03.11. 2018 - 16:33:15
(Zobraziť celý článok | 2624 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PRICHÁDZA ZIMNÝ ČAS

Priatelia,

pekne sfarbené listy na stromoch sú už skoro všetky opadané a vonku panuje pravé jesenné chladné počasie s dažďom a nepríjemným vetrom.

No a do tejto už jesennej atmosféry celkom zapadne aj prichádzajúca zmena času z letného na zimný.

V noci z tejto soboty na nedeľu znovu prejdeme na zimný čas a o 3.00 hod nad ránom si vrátime ručičky dozadu na 2.00 hod.

Časový posun zaregistrujeme všetci už v pondelok pri návrate z práce domov už za šera a stále kratšie popoludnia a dlhšie večery potrvajú až do konca tohto kalendárneho roka.

Väčšine ľudí zmeny času neprekážajú, no stáva sa nelogickým ale bežným manierom v celej Európe, že väčšina sa prispôsobuje aktívnejšej kričiacej menšine, hoci problémy so zmenou času sú iba v hlavách ľudí, ktorí ich pripisujú hodinovému posunu času.

Čas aj kalendár je iba výmyslom človeka a ak niekto potrebuje ísť spať o hodinu skôr, môže to predsa urobiť aj bez pozretia sa na hodinky, lebo dôležitou skutočnosťou pre zdravie človeka je počet hodín denného slnečného svetla ktoré dokážeme ešte po ukončení pracovného režimu využiť pre naše mimopracovné aktivity.

Práve popoludňajšie a o hodinu predlžené slnečné svetlo blahodarne vplýva na naše zdravie a nie nadarmo ľudová múdrosť hovorí, že kam nechodí slnko, tam chodí lekár.

Našťastie tmavé dlhé večery trvajú u nás iba do konca kalendárneho roka a o to viac sa potom všetci tešíme na teplé jarné slnko a znovu predlžujúce sa dni.


Štvrtok, 25.10. 2018 - 16:00:17
(Zobraziť celý článok | 1840 bajtov | Hodnotenie: 0)
423 článkov (85 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 34
Kamery
Kniha FLASH - Pre rybárov
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2747
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Znečisťov. živ. prostredia
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
23.01.2019
VlajkaUSD1.1367
VlajkaJPY124.70
VlajkaCZK25.693
VlajkaGBP0.87213
VlajkaHUF318.12
VlajkaPLN4.2887
VlajkaCHF1.1335
VlajkaRUB75.2297
VlajkaAUD1.5934
VlajkaCAD1.5132
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.049 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1420 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1589 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1622 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     1897 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     1979 times
 6: Rybárske potreby
     1353 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1317 times
 8: Považskobystricky rybár
     1619 times

Admin   
Infor. o registracii domeny