www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Utorok
19. november. 2019

Sviatok má:
dnes: Alžbeta
zajtra: Félix
pozajtra: Elvíra
včera: Eugen

Povolený čas rybolovu
v mesiaci november.

Vody
kaprové: 06.00 - 21.00,
pstruhové: 07.00 - 19.00,
lipňové: 07.00 - 19.00.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Zmeny v zákone a vyhláške
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
TV relácia - “Na rybách"
TV relácia – “Na rybách – Petrov zdar!”
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea
MO SRZ Sabinov: Zasadnutie výboru

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Element_final
ZASADAL VÝBOR

Priatelia,

riadne zasadanie výboru iba  pred chvíľou skončilo a prebrali sa na ňom všetky plánované body programu.

Po kontrole uznesení a došlej a odoslanej pošte sa prebral aktuálny stav v príprave Rybárskej večere 2019, kde sa úlohy plnia a začali sme už ponúkať lístky na rezerváciu stolov pre účastníkov tak ako každý rok, aby mohli spolu sedieť partie ktoré si dobre rozumejú a vedia sa spoločne zabaviť.

V Sabinove si rezerváciu stolov môžu zabezpečiť v Kvetinárstve Olina na Námestí slobody 69, v Prešove v predajni Aquaslužby na sídlisku III a v Šarišských Michaľanoch u nášho hospodára na Mlynskej ulici.

Podrobnejšie informácie o blížiacej sa Rybárskej večeri 2019, budú onedlho zverejnené v samostatnom článku.

Jesenné zarybnenie amurom a šťukou bude podľa informácie ešte tento mesiac, presnejší termín dodávky budeme mať budúci týždeň a potom ho samozrejme ihneď oznámime.

Obežník o platbách na rok 2020 je pripravený a ako každý rok predpokladáme že bude doručený do poštových schránok našim členom už počas budúceho týždňa.

Návrh Plánu zasadaní výboru na rok 2020 bola odoslaný členom výboru na pripomienkovanie, aby sa zladili navrhované termíny zasadaní s pracovnými povinnosťami členov výboru a aby sa prípadne doplnili programy jednotlivých zasadaní..

Informácia o hospodárení MO k 31.10.2019 a výhľad do konca roka 2019 bola ďalším bodom rokovania v ktorom bol napočítaný aktuálny stav financií s očakávanými príjmami a výdavkami do konca roku, aby sa ustrážili výdavky a dobrý hospodársky výsledok k 31.12.2019.

Ďalej  bola v bode rôzne podaná informácia o priebehu mimoriadnej členskej schôdze, o dovoze 10 000 kusov ikier pstruha dúhového do liahne v Orkucanoch, o plánovaných prácach ešte do konca roka v Rybárskom dome, o výdavkoch na opravu nášho krovinorezu, o prihláške nášho družstva plaváčkárov do súťaže na budúci rok a o kúpe pletiva na ochranu vysadených vŕb pred bobrom.


Pondelok, 04.11. 2019 - 20:56:29
(Zobraziť celý článok | 2158 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR


Priatelia,

začína predposledný mesiac v tomto kalendárnom roku a na jeho úvod v pondelok podvečer opäť zasadne výbor na svojom riadnom zasadaní.

Na programe je viacero bodov z ktorých najdôležitejším bude stav prípravy našej Rybárskej večere 2019, ktorému bude venované najviac času.

Ďalej bude to tiež aktuálny stav v zarybnení amurom a šťukou a informácia o predpokladanom termíne dovozu rýb od dodávateľa.

Prejedná sa príprava Plánu zasadaní výboru na rok 2020 a Obežníka o platbách na rok 2020, keďže zatiaľ z Rady SRZ nemáme informáciu o nejakých plánovaných zmenách oproti minulému roku.

Prejdeme si v predstihu stav financií k 31.10.2019 a zhodnotíme ekonomický výhľad výsledku hospodárenia MO ku konca roku 2019.

Krátko sa vrátime k našej mimoriadnej ČS, podá sa informácia o dovoze ikier pstruha dúhového do liahne a prejdeme si stav plnenia úloh z Plánu hlavných úloh na tento rok.


Štvrtok, 31.10. 2019 - 05:31:28
(Zobraziť celý článok | 1077 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZO ZASADNUTIA VÝBORU

Pondelkové zasadanie výboru malo bohatý program a postupne sa preberali jeho jednotlivé body.

Úvodným a najdlhším bodom rokovania bolo stretnutie s hospodárskym úsekom a preberanie otázok hospodárskej činnosti v budúcom roku, keďže napriek zvýšeným sadzbám za neodpracované brigády sa zvýšené počty členov na našich brigádach neprejavili, je potrebné zaoberať sa opäť aj týmto fenoménom, lebo negatívne ovplyvňuje dôležitú hospodársku oblasť života MO.

Zo stretnutia vyplynulo niekoľko záverov, z ktorých najdôležitejší je prejavená ochota všetkých prítomných spoločne riešiť problémy, s prísľubom zavedenia pravidelných stretnutí so vzájomnou komunikáciou, potrebou lepšieho rozloženia síl, systematickejšieho plánovania úloh na celý hospodársky rok a modernizáciou technického vybavenia.

Dôležitým bodom bolo zvolanie mimoriadnej ČS a po informácii o možnom voľnom termíne a priestoroch výbor rozhodol, že sa bude konať v MsKS v nedeľu 20.10.2019 so začiatkom o 10.00 hod.

Jediným bodom tejto ČS je voľba delegátov na mimoriadny snem SRZ a keďže do 4.10.2019 nedošli od členov nijaké návrhy kandidátov na delegátov, tak výbor predloží ČS návrh, aby našu MO na sneme zastupoval predseda MO, predseda kontrolnej komisie MO a náhradníkom bude hlavný hospodár MO. Pozvánka je už zverejnená na našej stránke a program v porovnaní s riadnou ČS je podstatne kratší.

Určite zaujímavým bodom bolo ohlásené jesenné zarybnenie revírov, kde podľa Plánu zarybnenia na tento rok, budú vo štvrtok 10.10.2019 štrkoviská č.1 a č.2 Rožkovany a tiež štrkovisko Orkucany zarybnené 1 200 kg kapra K3 a 200 kg amura.

Všeobecný zákaz lovu rýb bude platiť do budúceho piatka a od soboty 19.10.2019 bude lov opäť povolený.

Ďalším bodom bol aktuálny stav v príprave Rybárskej večere 2019, ktorý už druhý krát je v kolízii s termínom konania Snemu SRZ a tak sa museli rozložiť sily výboru, aby sme sa zúčastnili aj na sneme a aby sme zvládli aj túto našu každoročnú akciu v závere roka. Termín konania je 23.11.2019 a opäť bude možnosť vybrať si rybacie a nerybacie menu, príde Araňa aj rybár Jaňčo, nebudú chýbať rybacie dobroty, dobrá nálada a do tanca bude hrať skupina Petra Haasa.

Nemenej dôležitým bodom bol prehľad plnenia rozpočtu za III. Q 2019, kde pani účtovníčka predložila údaje k 31.8.2019, lebo neboli ešte všetky doklady za mesiac september. Informácia o činnosti RS za III. štvrťrok 2019 bola stručná, podrobnejšie sa hodnotenie a činnosť jednotlivých členov RS bude riešiť ku konci roka.

Podaná informácia o účasti na Jesennom kultúrnom festivale bola pozitívna, napriek počasiu ktoré v sobotu nebolo priaznivé bola účasť pomerne slušná a  opäť sme ponúkli návštevníkom akcie naše rybacie pochúťky.

Keďže už teraz dochádzajú nové prihlášky za členov našej MO výbor rozhodol, že začiatkom budúceho roku budú stanovené dva termíny v ktorých sa budú prerokovávať nové došlé prihlášky a mimo týchto termínov sa budú riešiť iba prestupové žiadosti.

Takže doterajšie nové prihlášky sú u nás zaevidované a žiadateľom bude telefonicky oznámený termín stretnutia s výborom pred prerokovaním ich prihlášok vo výbore.

Športový referent oboznámil výbor s jesenným druhým kolom II. ligy LRU-P, ktoré a konalo v dňoch 12.-15.9.2019 v Dolnom Bare okres Dunajská Streda, na ktorom naši pláváčkari obhájili svoju účasť v druhej lige.

V závere zasadania výbor schválil návrh hospodára na nákup obilia na kŕmenie rýb na revíri CHAP Rožkovany, na nákup sudov na jeho uskladnenie a na nákup prípravkov potrebných pre liaheň Orkucany pred jej spustením do novej sezóny.


Utorok, 08.10. 2019 - 12:05:44
(Zobraziť celý článok | 3928 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZO ZASADNUTIA VÝBORU

Priatelia,

prvé poprázdninové zasadanie výboru sa nieslo v pracovnom duchu a postupne sa spoločne preberali všetky pripravené body programu.

Po kontrole plnenia uznesení a došlej a odoslanej pošty sa hovorilo o príprave uzávierky predaných známok a povolení na rybolov a rovnako aj záväznej objednávky známok a povolení na rybolov na rok 2020.

Prešiel sa Plán hlavných úloh na rok 2019 s úlohami, ktoré je potrebné ešte realizovať do konca roka a rovnako sa zhodnotil stav prípravy na blížiace sa jesenné zarybnenie našich revírov s dôrazom na schválený Plán zarybnenia na rok 2019 a jeho súvislosť s plnením príjmov a čerpaním výdavkov z rozpočtu MO k 31. júlu 2019. Predbežne plánujeme zarybniť revíry začiatkom októbra, samozrejme po dohode s dodávateľom rýb, pričom spresnený termín včas zverejníme na našom webe.

Ďalším bodom rokovania výboru bola príprava našej tradičnej kultúrno-spoločenskej akcie Rybárska večera ktorá je plánovaná dňa 23.11.2019, aby sme už odteraz mohli zabezpečovať jednotlivé úlohy súvisiace s touto akciou.

Prejednala sa tiež došlá pozvánka na mestskú akciu Jesenný kultúrny festival v Sabinove dňa 5.10.2019, ktorej sa radi zúčastníme a opäť budeme na verejnosti propagovať našu MO ponúkaním chutných rybárskych dobrôt a zároveň na ňu pozývame aj našich členov, aby si prišli pozrieť sprievodné akcie a ochutnať ponúkané kuchárske produkty.

Mimoriadny snem SRZ bol rovnako na programe zasadania, kde sa preberali pre nás vyplývajúcu úlohy a zvolanie mimoriadnej členskej schôdze, preto výbor navrhol predbežné termíny jej konania na ktoré potrebujeme zabezpečiť priestory na túto schôdzu.

V súvislosti s touto mimoriadnou členskou schôdzou bude zverejnený oznam o možnosti našich členov podať návrhy kandidátov na delegátov na mimoriadny snem SRZ s uvedením miesta a termínu, do ktorého je možné návrhy kandidátov zaslať a potom na web aj do vitríny v Rybárskom dome zavesíme pozvánku a termínom a miestom konania mimoriadnej členskej schôdze.

Na ďalšom októbrovom zasadaní výboru sa podrobnejšie budeme zaoberať mimoriadnou členskou schôdzou aj s povinnosťami s tým súvisiacimi a tiež návrhmi na delegátov ktoré dovtedy od našich členov dôjdu.

Ďalej výbor prerokoval návrh na stretnutie s našimi členmi ktorí buď majú hospodárske skúšky alebo ktorí sa aktívne zapájajú do hospodárskej činnosti, by sme si spoločne za stolom prešli množstvo úloh v hospodárení na našich revíroch a aby sa dohodlo na ďalších krokoch MO keďže najmä na Toryse a aj na jej prítokoch je vďaka neodborným zásahom človeka situácia veľmi zlá.

Hospodár v závere rokovania podal výboru spracovaný prehľad o príjmoch a výdavkoch v liahni, aby boli zrejmé aj ekonomické údaje pri odchove plôdika a zarybňovaní pstruhových vôd vlastnými násadami a potom ešte predseda kontrolnej komisie predniesol stanovisko z finančnej správy na jeho dotaz k spôsobu vedenia pokladničnej evidencie u nás, podľa ktorého doterajší spôsob je v súlade so zákonom o účtovníctve a nie je potrebné v tomto používanom spôsobe pokladničnej evidencie príjmov a výdavkov robiť zmeny.


Streda, 11.09. 2019 - 12:21:00
(Zobraziť celý článok | 3346 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

skončili sa prázdniny a začína september – mesiac začiatku nového školského roka a mesiac pokračovania rybárskej sezóny v 24 hodinovom režime pred jesenným zarybnením.

Mnohí si bohato užili pobyt pri vode a sú plní nových zážitkov ale aj podnetov pre skvalitnenie režimu na našich vodách, lebo čas prináša so sebou pekné aj tie menej pekné chvíle a väčšinou záleží na nás všetkých, aké si ich urobíme.

V piatok 6.septembra sa výbor opäť po lete stretne na svojom zasadaní a bude sa zaoberať viacerými vecami ktoré stoja pred nami v najbližších dňoch a týždňoch.

Okrem kontroly plnenia uznesení, došlej a odoslanej pošty, prejdeme si plnenie Plánu hlavných úloh na rok 2019, plnenie rozpočtu k 30.8.2019 a s tým spojená príprava na jesenné zarybnenie revírov.

Budeme už teraz rokovať o príprave Rybárskej večere 2019 jej organizačnom zabezpečení, o našej účasti na kultúrno spoločenských akciách.

Ďalej to bude príprava uzávierky predaných známok a povolení na rybolov na rok 2019 a príprava záväznej objednávky známok a povolení na rybolov na rok 2020.

Rovnako dôležitým bodom bude príprava našej mimoriadnej členskej schôdze a návrhy na delegátov za našu MO na mimoriadny snem SRZ, keďže situácia vo vedení SRZ je neprehľadná a nevieme čo dobré prinesie pre všetkých rybárov.


Sobota, 31.08. 2019 - 07:03:18
(Zobraziť celý článok | 1508 bajtov | Hodnotenie: 0)
78 článkov (16 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 44
Kamery
Kniha FLASH - Pre rybárov
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2798
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Znečisťov. živ. prostredia
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
19.11.2019
VlajkaUSD1.1077
VlajkaJPY120.46
VlajkaCZK25.565
VlajkaGBP0.85573
VlajkaHUF334.93
VlajkaPLN4.2877
VlajkaCHF1.0979
VlajkaRUB70.6272
VlajkaAUD1.6234
VlajkaCAD1.4633
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.064 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1761 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1911 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1828 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     2142 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     2481 times
 6: Rybárske potreby
     1576 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1594 times
 8: Považskobystricky rybár
     1859 times

Admin   
Infor. o registracii domeny