www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Piatok
28. február. 2020

Sviatok má:
dnes: Zlatica
zajtra: Radomír
pozajtra: Albín
včera: Alexander

Povolený čas rybolovu
v mesiaci február.

Vody
kaprové: 06.00 - 21.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: zákaz lovu.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Zmeny v zákone a vyhláške
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
TV relácia - “Na rybách"
TV relácia – “Na rybách – Petrov zdar!”
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea
MO SRZ Sabinov: Zasadnutie výboru

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

v piatok 7. februára podvečer sa opäť stretne výbor tento raz mimo Plánu zasadaní na rok 2020, aby spoločne prebral stav v plnení úloh k blížiacej sa našej členskej schôdzi.

Ako dobre viete, naše členské schôdze majú veľkú vypovedaciu hodnotu práve kvôli spôsobu predkladania správ za jednotlivé oblasti a preto im venujeme patričnú pozornosť.

Na programe sú preto body týkajúce sa hlavne údajov potrebných pre ich prezentáciu na ČS za jednotlivé oblasti činnosti za rok 2019, ako je návrh Plánu hlavných úloh na rok 2020, Plánu zarybnenia na rok 2020, návrhu rozpočtu na rok 2020, výsledky inventarizácie majetku, výsledky účtovnej závierky a ďalšie informácie spojené so spracovaním a predložením komplexných výsledkov činnosti na ČS za rok 2019.

Rovnako sa bude rokovať aj o výsledkoch sčítavania kormoránov u nás, o januárových brigádach, o požiadavke na dovybavenie hospodárskeho úseku, o došlých nových prihláškach za člena našej MO, o finančnom príspevku pre naše družstvo LRU P, tiež o kontrole odovzdaných záznamov o evidencii úlovkov a dochádzky k vode a podobne.


Pondelok, 03.02. 2020 - 22:03:32
(Zobraziť celý článok | 1229 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PO VÝBORE

Piatelia,

pondelkové zasadanie výboru tak ako sme predpokladali trvalo trochu dlhšie, lebo to množstvo bodov programu si predsa len vyžiadalo svoj čas.

Napriek tomu bolo rokovanie konštruktívne a okrem jedného preloženého bodu kvôli ospravedlnenému predkladateľovi, sa prerokovali všetky plánované body a tak ponúkame skrátenú informáciu z tohto zasadania.

Čo nás nepotešilo bola informácia hospodára, že plánované dokončenie zarybnenia amurom a šťukou dohodnuté s dodávateľom je ohrozené a   pravdepodobne zarybnenie amurom v tomto roku nebude zrealizované aj vzhľadom na aktuálne chladné počasie a tento stav bude vecou ďalšieho jednania s dodávateľom.

Už tento týždeň sa uskutoční dovoz ikier pstruha potočného do liahne, aby sme plnili plán výroby vlastných rybích násad v roku 2020, aj keď z roka na rok sa stav na našich tečúcich vodách viditeľne zhoršuje hlavne neodbornými zásahmi a neekologickými úpravami tokov.

Vyhodnotenie Rybárskej večere a vyúčtovanie výdavkov ukázalo, že akcia bola účastníkmi hodnotená pozitívne a že organizácia na nej neprerobila. Inventarizácia majetku a záväzkov MO k 31.12.2019 bude vykonaná v tomto mesiaci a výbor schválil zloženie inventarizačnej komisie.

Hospodárenie MO za 10 mesiacov je dobré, stav na účte uspokojivý a rok 2019 by sme mali uzatvoriť s kladným výsledkom, aj keď sú to iba predbežné údaje pred riadnou účtovnou závierkou a presné čísla budeme mať až po uzatvorení roka, lebo ešte očakávame výdavky na práce v prevádzkach v Rybárskom dome.

Výbor schválil Plán zasadaní výboru v roku 2020 a začala príprava Plánu športových akcií a Plánu brigád na rok 2020 aby boli hotové k začiatku predaju povolení.

Tu je potrebné povedať že niektoré termíny konania akcií a brigád budú na začiatku roka bez dátumov, lebo športová sekcia na Rade SRZ zasadne až koncom januára a teda až potom sa budú dolaďovať termíny, aby v jeden deň nebolo naplánovaných viac športových podujatí a tým aj nižšia účasť pretekárov.

Mimoriadny snem SRZ bol ďalší z bodov rokovania s podanou informáciou o jeho priebehu a výsledku a postrehmi z pohľadu organizačného zabezpečenia snemu. Potešiteľné bolo zhodnotenie, že úroveň našej členskej schôdze je jednoznačne na vyššej úrovni ako bola na mimoriadnom sneme.

Registrácia našej MO ako príjemcu 2% dane z príjmov v roku 2020 je významným krokom k získaniu mimorozpočtových zdrojov pre MO o ktoré sa každý rok uchádzame a ktorú je potrebné zrealizovať najneskôr do 15.12.2019.

V závere správca štrkovísk informoval výbor o prácach na štrkoviskách Rožkovany, o nakúpení materiálu na nové prístrešky aj o opravách ktoré boli kvôli vandalom vykonané a predstavil aj plánované práce na budúci rok.


Utorok, 03.12. 2019 - 12:03:06
(Zobraziť celý článok | 2974 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

po úspešnom priebehu našej kultúrno spoločenskej akcii Rybárska  večera, pokračujeme v činnosti a keďže sme na začiatku posledného kalendárneho mesiaca v tomto roku, v pondelok 2.12.2019 podvečer zasadne výbor s plne nabitým programom rokovania, ktorý má predbežne asi 16 bodov.

Väčšina z nich je obsiahnutá v Pláne zasadaní výboru, ďalšie však vyplynuli z aktuálnej potreby ich kolektívneho prerokovania ešte v tomto období a preto vyberáme aspoň niekoľko bodov z plánovaného programu pondelkového rokovania.

Naši zástupcovia na mimoriadnom  sneme SRZ podajú výboru informácie o jeho priebehu a výsledku, vyhodnotí sa Rybárska večere 2019 a vyúčtujú výdavky, následne sa výbor bude zaoberať oddialeným termínom zarybnenia revírov amurom a šťukou po dohode s dodávateľom a dovozom ikier pstruha potočného do liahne spolu s plánom výroby rybích násad v roku 2020.

Na programe je plánované aj zhodnotenie činnosti RS za rok 2019 a spolupráce s MsP a štátnou políciou, zostavenie inventarizačnej komisie na inventarizáciu majetku a záväzkov MO k 31.12.2019, oboznámenie sa s finančnou situáciou pred zostavením účtovnej závierky, schválenie Plánu zasadaní výboru v roku 2020 a príprava Plánu športových akcií a Plánu brigád na rok 2020.

Rovnako to bude aj príprava dokladov na registráciu našej MO ako príjemcu 2% dane z príjmov v roku 2020, vyúčtovanie predaných hosťovacích povolení na rybolov za rok 2019, návrhy na termín a priebeh osláv a na oceňovanie členov pri oslavách  90. výročia MO v Sabinove v budúcom roku a ďalšie.


Štvrtok, 28.11. 2019 - 15:49:13
(Zobraziť celý článok | 1692 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADAL VÝBOR

Priatelia,

riadne zasadanie výboru iba  pred chvíľou skončilo a prebrali sa na ňom všetky plánované body programu.

Po kontrole uznesení a došlej a odoslanej pošte sa prebral aktuálny stav v príprave Rybárskej večere 2019, kde sa úlohy plnia a začali sme už ponúkať lístky na rezerváciu stolov pre účastníkov tak ako každý rok, aby mohli spolu sedieť partie ktoré si dobre rozumejú a vedia sa spoločne zabaviť.

V Sabinove si rezerváciu stolov môžu zabezpečiť v Kvetinárstve Olina na Námestí slobody 69, v Prešove v predajni Aquaslužby na sídlisku III a v Šarišských Michaľanoch u nášho hospodára na Mlynskej ulici.

Podrobnejšie informácie o blížiacej sa Rybárskej večeri 2019, budú onedlho zverejnené v samostatnom článku.

Jesenné zarybnenie amurom a šťukou bude podľa informácie ešte tento mesiac, presnejší termín dodávky budeme mať budúci týždeň a potom ho samozrejme ihneď oznámime.

Obežník o platbách na rok 2020 je pripravený a ako každý rok predpokladáme že bude doručený do poštových schránok našim členom už počas budúceho týždňa.

Návrh Plánu zasadaní výboru na rok 2020 bola odoslaný členom výboru na pripomienkovanie, aby sa zladili navrhované termíny zasadaní s pracovnými povinnosťami členov výboru a aby sa prípadne doplnili programy jednotlivých zasadaní..

Informácia o hospodárení MO k 31.10.2019 a výhľad do konca roka 2019 bola ďalším bodom rokovania v ktorom bol napočítaný aktuálny stav financií s očakávanými príjmami a výdavkami do konca roku, aby sa ustrážili výdavky a dobrý hospodársky výsledok k 31.12.2019.

Ďalej  bola v bode rôzne podaná informácia o priebehu mimoriadnej členskej schôdze, o dovoze 10 000 kusov ikier pstruha dúhového do liahne v Orkucanoch, o plánovaných prácach ešte do konca roka v Rybárskom dome, o výdavkoch na opravu nášho krovinorezu, o prihláške nášho družstva plaváčkárov do súťaže na budúci rok a o kúpe pletiva na ochranu vysadených vŕb pred bobrom.


Pondelok, 04.11. 2019 - 20:56:29
(Zobraziť celý článok | 2158 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR


Priatelia,

začína predposledný mesiac v tomto kalendárnom roku a na jeho úvod v pondelok podvečer opäť zasadne výbor na svojom riadnom zasadaní.

Na programe je viacero bodov z ktorých najdôležitejším bude stav prípravy našej Rybárskej večere 2019, ktorému bude venované najviac času.

Ďalej bude to tiež aktuálny stav v zarybnení amurom a šťukou a informácia o predpokladanom termíne dovozu rýb od dodávateľa.

Prejedná sa príprava Plánu zasadaní výboru na rok 2020 a Obežníka o platbách na rok 2020, keďže zatiaľ z Rady SRZ nemáme informáciu o nejakých plánovaných zmenách oproti minulému roku.

Prejdeme si v predstihu stav financií k 31.10.2019 a zhodnotíme ekonomický výhľad výsledku hospodárenia MO ku konca roku 2019.

Krátko sa vrátime k našej mimoriadnej ČS, podá sa informácia o dovoze ikier pstruha dúhového do liahne a prejdeme si stav plnenia úloh z Plánu hlavných úloh na tento rok.


Štvrtok, 31.10. 2019 - 05:31:28
(Zobraziť celý článok | 1077 bajtov | Hodnotenie: 0)
81 článkov (17 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 51
Kamery
Kniha FLASH - Pre rybárov
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2815
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Znečisťov. živ. prostredia
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
27.02.2020
VlajkaUSD1.0964
VlajkaJPY120.46
VlajkaCZK25.283
VlajkaGBP0.84995
VlajkaHUF338.37
VlajkaPLN4.3124
VlajkaCHF1.0627
VlajkaRUB72.1052
VlajkaAUD1.6672
VlajkaCAD1.4636
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.073 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1841 times
 2: Sabinov MO SRZ
     2028 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1912 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     2226 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     2662 times
 6: Rybárske potreby
     1658 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1691 times
 8: Považskobystricky rybár
     1939 times

Admin   
Infor. o registracii domeny