www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Utorok
7. apríl. 2020

Sviatok má:
dnes: Zoltán
zajtra: Albert
pozajtra: Milena
včera: Irena

Povolený čas rybolovu
v mesiaci apríl.

Vody
kaprové: 06.00 - 21.00,
pstruhové: 06.00 - 20.00,
lipňové: zákaz lovu.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Zmeny v zákone a vyhláške
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
TV relácia - “Na rybách"
TV relácia – “Na rybách – Petrov zdar!”
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea

Vitajte na stránkach MO SRZ SABINOV


PETROV ZDAR!Tlačiva na 2% z daní na rok 2020 za rok 2019Element_final
UČIŤ SA, UČIŤ SA, UČIŤ SA ...

Priatelia,

pomaly prichádzame na nové „ňuansy“ v nových rybárskych predpisoch a na základe dotazov a podnetov ich pomaly dávame na pravú mieru.

Teda na všetkých našich kaprových vodách na ktorých ako na ostatných plochách máme možnosť lovu po celý rok (okrem doby hájenia vysadených rýb), platí nová povinnosť používať rybársku podložku a podložka sa tak stala povinnou výbavou rybára.

Na kaprových vodách je nezmyselne do 14. marca povolený lov prívlačou, aj keď sú zubáč a šťuka v tomto období hájené a pri ich ulovení, tak vzniká veľké pokušenie pre loviacich privlastniť si ich a ako nám hlásili  členovia, pri každom vláčiacom rybárovi rybárska stráž nemôže byť. Privlastnenie hájenej ryby by bolo závažné porušenie zákona, preto to netreba skúšať.

Na revíri CHAP - na štrkovisku č.3  v Rožkovanoch nie je dovolené privlastňovať si amura bieleho, ako si niektorí naši členovia mylne vysvetľovali.

Podľa vyhlášky amur biely, amur čierny, ostračka veľkoústa, tolstolobik biely a tolstolobik pestrý síce patria medzi druhy s negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy, ktoré možno loviť od 1. januára do 31. decembra, ale na revíri CHAP sa vracajú späť do vody.

To však neplatí pri ulovení inváznych nepôvodných druhoch rýb medzi ktoré patrí: býčko čiernoústy, býčko hlavatý, býčko nahotemenný, býčko piesočný, býčkovec amurský, hrúzovec sieťovaný, pichľavka siná, slnečnica pestrá, sumček čierny a sumček hnedý, ktoré sa môžu aj na revíri CHAP privlastniť.

Rovnako novou vecou je, že všetky druhy rýb so stanovenou lovnou mierou sa zapisujú do evidencie úlovkov ihneď po ich privlastnení a loviaci si každú rybu zapisuje do nového riadku s dátumom, číslom revíru tak, ako predtým sme boli zvyknutí iba pri tzv. hospodársky cenných rybách.

Je tam zaradený už aj pleskáč zelenkavý alebo hovorovo piest, ktorý má stanovenú lovnú mieru 15 cm.

Ryby ktoré sa zapisujú až pri prerušení lovu alebo po ukončení lovu sú uvedené v § 12 ods.3 Vyhlášky č.381/2018 Z.z. a medzi nám najznámejšie patrí karas, belička, plotica, ostriež, červenica a tiež invázne nepôvodné druhy rýb uvedené vyššie.

Takže určite o niektorých spomínaných novotách sme nevedeli a postupne si zvykáme na nové pravidlá, aby sme mali svoju evidenciu pri vode v poriadku.


Piatok, 06.03. 2020 - 11:01:11
(Zobraziť celý článok | 2645 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
RYBÁR JAŇČO K ČS

Priatelia, 
ktorí ste boli na ČS tak viete, ktorí nie tak sa dozviete. Tu je príspevok nášho "rybára Jaňča" z včerajšej schôdze na záver diskusie.Ľubi tu pritomni vibor ľube ribarki ribare i hosce !

Čim daľej tim meňej nas na schodzu chodzi,
na ribňiki na muj pravdu nas furt vecej vodzi.

To ma haňbu pre ribaroch ket ňeznaju co še šveči,
vihvarki na evrovirus to su zateľ glupe reči.
>
Paru še ospravedlňelo no co z ostatňima,
plano še o tim hutori ešči horši vňima.

Schodza še nam otvorela po odhlasovaňu
co už z nami maľi robic-ket zme prišľi na ňu.

Otvorel ju pan preceda oboznamel nas z bodami,
tajomňik nam zaš objašňel co je z našima vodami.


Pokračovanie ...
Nedeľa, 01.03. 2020 - 06:52:03
(Zobraziť celý článok | 3121 bajtov | Hodnotenie: 5)
Element_final
PO ČS 2020


Priatelia,

dnešná členská schôdza je za nami a tak krátko zhrnieme jej priebeh.

Začiatok bol ako vždy o 9.00 hod a pri otvorení podľa prezenčných listín, prítomných bolo 83 členov, pričom hosť z Rady SRZ sa na poslednú chvíľu ospravedlnil, rovnako ako aj náš rybársky hospodár.

Trochu neskôr  ešte došli na ČS  ďalší členovia a tak celkový počet bol 88, za čím treba vidieť aj zrejmú účasť našich členov vo volebných okrskových komisiách.

Minútou ticha sme si uctili pamiatku nášho čestného člena Pavla Šimka, ktorý nás navždy opustil v minulom roku a po schválení konania ČS všetkými členmi, za predložený program ČS hlasovalo tiež všetkých 88 členov.

Rovnako sa schválili návrhy na mandátovú a návrhovú komisiu a pracovné predsedníctvo a potom sa pristúpilo k jednotlivým bodom programu, spočívajúcim v prezentácii činnosti za minulý rok, s hospodárením MO za rok 2019, zarybňovaním za rok 2019, správou o činnosti RS za minulý rok a správou kontrolnej komisie za rok 2019.

Po ocenení aktívnych členov bola krátka prestávka a po nej nasledovala diskusia.

Diskusné príspevky boli rôzne, časť smerovala na brigádnickú činnosť, na jesenné zarybnenie, na podporu detí pri súťažiach, na stále rovnaký okruh členov ktorí sa brigád zúčastňujú, na problém s autom pri zarybňovaní, na priebeh prác pri vypúšťaní VN Jakubovany a tak výbor sa nimi určite bude zaoberať a bude sa snažiť aj veci vyriešiť v prospech organizácie.

Je potrebné ešte raz sa poďakovať našim členom za účasť a kultivovanú debatu a veríme, že počas novej sezóny sa budeme stretávať spolu na našich športových aj kultúrnych akciách.


Petrov zdar!
Sobota, 29.02. 2020 - 21:08:17
(Zobraziť celý článok | 1913 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PO VÝBORE K ČS 2020

Priatelia,

piatkové zasadanie výboru trvalo dlhšie ako sme predpokladali a niektoré body sa ani nestihli prerokovať a tak budú predmetom ďalšieho výboru v marci.

Samozrejme hlavným bodom rokovania bola sobotňajšia členská schôdza a jej organizačno-technické zabezpečenie.

Keďže sa prerokovávali aj body preložené z minulých zasadaní výboru, tak ten čas na hlavný bod programu bol kratší, ale vcelku sú veci na sobotnú ČS dotiahnuté a schôdza by mala byť dobre pripravená.

Akurát nevieme odhadnúť aká bude účasť, lebo niektorí naši členovia už hlásili že sú členmi okrskových volebných komisií a tak sa našej schôdze nemôžu zúčastniť.

Ostatní naši členovia môžu ísť odvoliť po skončení ČS, pričom jej koniec záleží od najmä od trvania dĺžky diskusie a predpokladáme, že okolo 13.00 hod by sme to celé mohli zvládnuť.

Opäť ideme podľa hesla „Radšej raz vidieť ako stokrát počuť“ a za tým účelom je pripravená prezentácia o činnosti za rok 2019 s fotodokumentáciou a videami, rovnako aj hospodárenie MO za minulý rok, zarybňovanie, správa kontrolnej komisie aj správa o činnosti rybárskej stráže.

Hosťom na našej ČS bude člen Rady SRZ Ivan Orovčík zo Starej Ľubovne, ktorý poskytne členom informácie z prvej ruky o dianí v SRZ aj o novembrovom mimoriadnom sneme.

Veríme, že členská schôdza v sobotu potvrdí vysoko nastavenú latku jej kultúrnej úrovne a naši členovia  znovu prispejú k tomuto jej ohodnoteniu.

Petrov zdar!


Utorok, 25.02. 2020 - 00:36:56
(Zobraziť celý článok | 1985 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
AKTUÁLNE

Priatelia,

čas rýchlo beží a už tento piatok opäť zasadne výbor, aby doladil posledné detaily pred budúco týždňovou členskou schôdzou a tiež aby prebral aj ďalšie aktuálne veci, ktoré je treba spoločne prerokovať.

Prebieha predaj povolení a bezhotovostné úhrady, aj keď pre nášho pokladníka sú náročnejšie na jeho čas a prípravu dokladov, využíva stále viac našich členov a skracuje sa tým čas čakania na tieto doklady.

Rovnako v tomto čase sa bude konať pravidelné každoročne opakujúce sa pracovné stretnutie so zástupcami štátnej aj mestskej polície zo Sabinova a Lipian, aby sme aj v tomto roku pokračovali v dobrej vzájomnej spolupráci pri riešení vážnejších problémov na našich revíroch.

Našťastie zima zatiaľ je veľmi mierna a tak neregistrujeme nejaký mimoriadny tlak kormoránov na Toryse, aj keď sa sporadicky objavujú kŕdle týchto nevítaných hostí na vode.

Monitoring ich výskytu robíme u nás priebežne a priatelia z poľovníckych združení robia pravidelné pochôdzky okolo vody, aby si tu kormorány nezvykli na pokoj pri kŕmení, lebo by spôsobovali veľké škody na rybách.

S prelínajúcim sa termínom parlamentných volieb bohužiaľ nevieme nič robiť, priestory na členskú schôdzu máme rezervované vždy už rok dopredu a tak veríme, že sobotu 29. februára naši členovia určite ľahko zvládnu a zúčastnia sa obidvoch akcií.


Utorok, 18.02. 2020 - 09:06:40
(Zobraziť celý článok | 1508 bajtov | Hodnotenie: 0)
971 článkov (195 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 58
Kamery
Kniha FLASH - Pre rybárov
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2825
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Znečisťov. živ. prostredia
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
06.04.2020
VlajkaUSD1.0791
VlajkaJPY117.54
VlajkaCZK27.603
VlajkaGBP0.87800
VlajkaHUF365.24
VlajkaPLN4.5643
VlajkaCHF1.0560
VlajkaRUB82.4810
VlajkaAUD1.7790
VlajkaCAD1.5280
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.069 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1867 times
 2: Sabinov MO SRZ
     2063 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1946 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     2264 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     2702 times
 6: Rybárske potreby
     1691 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1718 times
 8: Považskobystricky rybár
     1970 times

Admin   
Infor. o registracii domeny