www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Sobota
20. apríl. 2019

Sviatok má:
dnes: Marcel
zajtra: Ervín
pozajtra: Slavomír
včera: Jela

Povolený čas rybolovu
v mesiaci apríl.

Vody
kaprové: 05.00 - 21.00,
pstruhové: 06.00 - 19.00,
lipňové: zákaz lovu.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Zmeny v zákone a vyhláške
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
TV relácia - “Na rybách"
TV relácia – “Na rybách – Petrov zdar!”
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea

Vitajte na stránkach MO SRZ SABINOV


PETROV ZDAR!Tlačiva na 2% z daní na rok 2019Element_final
INFORMÁCIA

Priatelia,

podľa rozhodnutia výboru ešte z pred dvoch rokov, všetci noví záujemcovia o členstvo v našej MO sa pred schvaľovaním ich prihlášok stretnú s členmi výboru aby sa im predstavili a aby sa aspoň čo to dozvedeli o týchto záujemcoch a pri členoch SRZ žiadajúcich o prestup k nám z iných MO sa samozrejme výbor informuje o ich doterajšom pôsobení v materskej organizácii.

K tomuto kroku výbor pristúpil po nepríjemných skúsenostiach s niekoľkými novými členmi ktorých prihlášky schválil pred časom v dobrej viere bez ich bližšieho poznania a ktorých prihlášky by dnes po ich  aktivitách u nás už určite nemali schválené.

Preto tento piatok 1.3.2019 sa v Rybárskom dome uskutoční stretnutie s vyše 20-timi žiadateľmi o členstvo u nás najmä preto, aby prestupujúci členovia SRZ z iných organizácií mali v prípade ich schválenia výborom dosť času na usporiadanie si vecí v pôvodnej organizácii, nebo toto je podmienka pre ich bezproblémové zaevidovanie do našej evidencie členov.

O termíne tohoto stretnutia boli telefonicky informovaní všetci záujemcovia a tak veríme že prídu a získajú aj pre nich dôležité informácie. Po tomto stretnutí je na budúci týždeň v piatok 8.3.2019 naplánované riadne zasadanie výboru na ktorom okrem iných bodov programu rokovania budú prejednávané a schvaľované aj všetky došlé prihlášky.

Je však  treba aj povedať,  že môže nastať situácia ako už viackrát predtým, že nie všetkým žiadateľom o členstvo v našej MO bude nakoniec vyhovené.


Pondelok, 25.02. 2019 - 12:17:52
(Zobraziť celý článok | 1651 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PO ČS 2019

Priatelia,

dnešná členská schôdza potvrdila vyspelosť našich členov a pokojný priebeh schôdze s konštruktívnou diskusiou tomu boli opäť dobrým príkladom.

O deviatej ráno bolo prítomných 82 členov z čoho bolo jasné že to nie je nadpolovičná väčšina a preto verejným hlasovaním bolo odsúhlasené konanie schôdze s platnými závermi pre všetkých členov MO.

Predseda predniesol návrh programu schôdze za ktorý hlasovali všetci prítomní a po schválení pracovného predsedníctva sa schválila aj mandátová a návrhová komisia.

Po tomto oficiálnom úvode bol privítaný hosť z Rady SRZ p. Ivan Orovčík a prešlo sa k správe o činnosti výboru za minulý rok.

Opäť podľa hesla „Radšej raz vidieť ako 100 krát počuť“ sa mohli členovia oboznámiť s činnosťou výboru za rok 2018, kde si mohli pozrieť nielen fotodokumentáciu ale aj krátke videá o jednotlivých akciách ktoré sa vykonali v minulom roku.

Potom nasledovala správa o hospodárení MO za rok 2018, kde na veľkoplošnej obrazovke kina boli prítomným odprezentované finančné ukazovatele dosiahnuté v hodnotenom období a taktiež návrh rozpočtu na rok 2019.

Správa o plnení plánu zarybnenia v roku 2018 s viacerými štatistikami o úlovkoch a návrh plánu zarybnenia na rok 2019 boli ďalším bodom schôdze po ktorej nasledovala správa kontrolnej komisie.

V správe sa hodnotilo viacero prezentovaných ukazovateľov a medzi nimi bol zvýraznený aj fakt, že prečerpanie plánovaných financií na niektorých položkách nie je z dlhodobého pohľadu udržateľné a nemalo by sa to v budúcnosti stávať.

Vedúci rybárskej stráže predniesol svoj pohľad o činnosti za minulý rok a potvrdil, že nároky na členov MO aj na členov RS stúpajú a vyzval všetkých aby si naštudovali nový zákon aj vyhlášku lebo neznalosť nikoho neospravedlňuje a poukázal na viaceré pochybenia ktoré sa zistili pri vedení v evidencii úlovkov.

Tradične pred prestávkou boli ocenení naši aktívni členovia a to čestnou vstupenkou na Rybársku večeru 2019 a vecným darom.

Diskusia po prestávke bola vecná a konštruktívna a okrem úvodného príspevku hosťa k nej prispeli aj diskusné príspevky 11 prítomných členov.

Pri návrhu na úpravu brigádnického poriadku z roku 2006 padli  pozmeňovacie návrhy na výšku úhrady za neodpracované brigády, kde neprešlo výborom navrhovaných 4,30€/hod, ani navrhovaná nižšia cena 4€/hod až nakoniec členovia odsúhlasili tretí podaný návrh s výškou 5€/hod, ktorý bude platiť už tento rok.

Rovnako prešiel aj návrh na odpracovanie 5 brigádnických hodín pre naše ženy a rovnako aj odpracovanie 20 brigádnických hodín v prvom roku pre novoprijatých a prestúpivších členov k nám a pre ženy v prvom roku po prijatí na 10 hodín.

Boli podané aj iné návrhy v diskusii napríklad na pokutovanie členov ktorí neprídu na ČS vo výške 5 €, bohužiaľ tento návrh bol v rozpore so Stanovami SRZ a dnes má člen právo zúčastniť sa schôdze a nie povinnosť, potom návrh aby záujemcovia o členstvo u nás už pred ich prijatím museli rok dopredu odpracovať si brigády aby preukázali, že to s členstvom u nás myslia vážne, aby v Miestnom rybárskom poriadku bolo aj upozornenie ktoré ustanovenia v predpisoch sa menili aby si ich mohli členovia naštudovať, prečo sa robia zo strany SVP také zásahy do rieky ktoré škodia prírode a ďalšie príspevky o ktorých sa po vysvetlení už nehlasovalo.

Po ukončení diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie ktoré odsúhlasili všetci prítomní členovia a nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Na záver sa predseda MO poďakoval hosťovi aj našim členom za účasť a za ich aktívny prístup a zaželal im veľa pekných chvíľ pri vode v nadchádzajúcej sezóne.

Čo povedať na záver ?

Členskú schôdzu 2019 máme za nami, pred nami je opäť práca a práca a podnety od členov určite budú predmetom najbližšieho zasadania výboru, aby sme o rok na ČS sa mohli pochváliť ešte lepšími výsledkami ako v roku 2018.

Petrov zdar!


Sobota, 23.02. 2019 - 19:02:41
(Zobraziť celý článok | 4414 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
Rybárska Televízia EXTRA: Výklad k paragrafu 14


Pondelok, 11.02. 2019 - 13:39:54
(Zobraziť celý článok | 223 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
POZVÁNKA NA ČLENSKÚ SCHÔDZU 2019

Priatelia,

blíži sa v poradí posledná februárová sobota, ktorá ako vždy bude patriť našej členskej schôdzi.

Aj v tomto roku sa v sobotu 23. februára 2019 o 9.00 hod v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove, uskutoční členská schôdza MO SRZ Sabinov.

Program členskej schôdze:

1. Otvorenie

2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií (mandátová, návrhová)

3. Správa o činnosti za rok 2018 a plán hlavných úloh na rok 2019

4. Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

5. Správa o zarybňovaní v roku 2018 a plán zarybnenia na rok 2019

6. Správa kontrolnej komisie za rok 2018

7. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2018

8. Ocenenie aktívnych členov

9. Diskusia

10. Návrh na uznesenie z členskej schôdze

11. Záver

Všetkých našich členov na členskú schôdzu srdečne pozývame.   

                                                                                                          Výbor MO


Nedeľa, 10.02. 2019 - 19:12:12
(Zobraziť celý článok | 1585 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
Z výboru

Priatelia,

neočakávaný nárast počtu kormoránov v minulých dňoch, kedy už je rozmrznutá väčšina vodných plôch nás skutočne trochu zaskočil, ale našťastie poľovníci nám pomáhajú a snažia sa eliminovať týchto predátorov.

Rokovanie piatkového výboru trvalo dlhšie ako sme plánovali, lebo tej administratívnej roboty stále pribúda a za dva týždne sa opäť nazbierali mnohé nové veci ktoré sme museli kolektívne prejednať.

Prerokovali sa došlé žiadosti našich členov o prerušenie členstva a schvaľovaniu 16-tich nových prihlášok vo výbore bude predchádzať stretnutie všetkých záujemcov s členmi výboru v Rybárskom dome.

Prediskutoval a upravil sa aj návrh Plánu hlavných úloh výboru MO na rok 2019, výsledok hospodárenia v roku 2018, účtovná závierka za rok 2018, výsledok inventarizácie majetku MO, návrh rozpočtu na rok 2019, skutočné zarybnenie v roku 2018 a návrh plánu zarybnenia na rok 2019 a vyhodnotila sa brigádnická činnosť v roku 2018.

Prebral sa tiež navrhovaný plán opráv Rybárskeho domu vrátane potrebných rekonštrukčných prác, opráv a údržby v roku 2019 a plán hospodárenia na revíroch čo všetko by sme chceli realizovať z krátkodobého aj dlhodobejšieho pohľadu.

Informácia o bezpečnostnom dokumente GDPR pre našu MO sa presunula na budúci výbor kvôli neprítomnosti predkladateľa a bola podaná informácia ohľadom plechového skladu, skartovačky a tašky pre zakúpený notebook, odsúhlasil sa návrh na zakúpenie motorovej píly na rezanie vetracích otvorov v ľade a návrh na zakúpenie bubnovej kosačky nevyhnutnej na kosenie našich revírov.

Prebral sa rozpočet družstva našich plaváčkárov na rok 2019 na obidva súťažné kolá, boli predložené výsledky kontroly ktorú vykonala kontrolná komisia a ako posledný bod sa preberal doručený návrh nájomnej zmluvy s obcou Rožkovany na plánovanú výstavbu cyklotrasy cez naše štrkoviská, kde tento návrh prejde úpravami tak, aby zmluva zohľadňovala naše požiadavky ako prenajímateľa a aby prevádzka cyklotrasy v budúcnosti čím menej ovplyvňovala našu MO .


Streda, 06.02. 2019 - 12:15:21
(Zobraziť celý článok | 2204 bajtov | Hodnotenie: 0)
898 článkov (180 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 37
Kamery
Kniha FLASH - Pre rybárov
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2756
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Znečisťov. živ. prostredia
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
18.04.2019
VlajkaUSD1.1250
VlajkaJPY125.86
VlajkaCZK25.682
VlajkaGBP0.86470
VlajkaHUF320.09
VlajkaPLN4.2786
VlajkaCHF1.1383
VlajkaRUB71.9719
VlajkaAUD1.5719
VlajkaCAD1.5065
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.077 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1508 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1666 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1683 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     1953 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     2108 times
 6: Rybárske potreby
     1412 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1389 times
 8: Považskobystricky rybár
     1690 times

Admin   
Infor. o registracii domeny