www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Štvrtok
12. december. 2019

Sviatok má:
dnes: Otília
zajtra: Lucia
pozajtra: Branislava, Bronislava
včera: Hilda

Povolený čas rybolovu
v mesiaci december.

Vody
kaprové: 06.00 - 21.00,
pstruhové: 07.00 - 19.00,
lipňové: 07.00 - 19.00.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Zmeny v zákone a vyhláške
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
TV relácia - “Na rybách"
TV relácia – “Na rybách – Petrov zdar!”
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea

Vitajte na stránkach MO SRZ SABINOV


PETROV ZDAR!.

Adventný VENIEC


Advent

Element_final
PO MIMORIADNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZI

Priatelia,

nedeľná mimoriadna členská schôdza bola skutočne mimoriadna aj svojou nízkou účasťou a krátkou dobou jej trvania.

Tak ako sme predpokladali, pekné slnečné počasie s koncom hájenia kapra urobili svoje, ale nízku účasť na schôdzi brali sme zároveň aj ako vyjadrenie postoja našich členov k súčasnému dianiu v SRZ a k mimoriadnemu snemu.

Po úvodnom privítaní prítomných a schválení programu nasledovala voľba pracovného predsedníctva a voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

Po správe mandátovej komisie o nízkom počte členov prítomní  podľa §14 ods.6 Stanov SRZ konanie mimoriadnej členskej schôdze schválili a pokračovalo sa v schválenom programe.

Predstavenie kandidátov na delegátov na mimoriadny snem a voľba boli krátke, keďže od členov nedošli žiadne návrhy kandidátov na delegátov a našu organizáciu budú o mesiac 23.novembra 2019 na tomto sneme zastupovať delegáti Ing. Vladimír Skladaný, Ing. Ľuboš Berka a náhradníkom je Štefan Dvorščák.

Po schválení návrhu uznesenia z mimoriadnej členskej schôdze sa predseda poďakoval prítomným za ich účasť a schôdzu ukončil


Pondelok, 21.10. 2019 - 07:30:43
(Zobraziť celý článok | 1266 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU

Oznamujeme našim členom, že vo štvrtok 10. októbra 2019 v rámci jesenného zarybnenia bude  do štrkoviska č.1 a č.2.  v Rožkovanoch  a do štrkoviska v  Orkucanoch  vysadený kapor vekovej kategórie K3 v množstve 1 200 kg. 

Plánovaný amur biely bude nám dodaný neskôr, dodávateľ nám ešte spresní termín.

Na uvedených revíroch s  vysadenou rybou platí do budúceho piatku všeobecný zákaz lovu a lov je povolený od soboty 19. októbra 2019.


Streda, 09.10. 2019 - 07:59:05
(Zobraziť celý článok | 684 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
BRIGÁDA NA ROŽKOVANOCH

Priatelia,

po zasadaní výboru a dohode hospodárov, sa na túto sobotu dňa 12.10.2019,  plánuje neplánovaná brigáda na pokosenie brehov štrkoviska č.1 a č.2 v Rožkovanoch.

Zámerom je využiť všeobecný zákaz lovu po vysadení rýb a voľné miesta okolo vody, aby sa pred záverom roka zrealizovalo posledné pokosenie trávy.

Záujemcovia o túto brigádu sa môžu prihlásiť u hospodára na tel.čísle 0907 188 329, ktorý im podá podrobnejšie informácie.


Utorok, 08.10. 2019 - 16:02:29
(Zobraziť celý článok | 678 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZO ZASADNUTIA VÝBORU

Pondelkové zasadanie výboru malo bohatý program a postupne sa preberali jeho jednotlivé body.

Úvodným a najdlhším bodom rokovania bolo stretnutie s hospodárskym úsekom a preberanie otázok hospodárskej činnosti v budúcom roku, keďže napriek zvýšeným sadzbám za neodpracované brigády sa zvýšené počty členov na našich brigádach neprejavili, je potrebné zaoberať sa opäť aj týmto fenoménom, lebo negatívne ovplyvňuje dôležitú hospodársku oblasť života MO.

Zo stretnutia vyplynulo niekoľko záverov, z ktorých najdôležitejší je prejavená ochota všetkých prítomných spoločne riešiť problémy, s prísľubom zavedenia pravidelných stretnutí so vzájomnou komunikáciou, potrebou lepšieho rozloženia síl, systematickejšieho plánovania úloh na celý hospodársky rok a modernizáciou technického vybavenia.

Dôležitým bodom bolo zvolanie mimoriadnej ČS a po informácii o možnom voľnom termíne a priestoroch výbor rozhodol, že sa bude konať v MsKS v nedeľu 20.10.2019 so začiatkom o 10.00 hod.

Jediným bodom tejto ČS je voľba delegátov na mimoriadny snem SRZ a keďže do 4.10.2019 nedošli od členov nijaké návrhy kandidátov na delegátov, tak výbor predloží ČS návrh, aby našu MO na sneme zastupoval predseda MO, predseda kontrolnej komisie MO a náhradníkom bude hlavný hospodár MO. Pozvánka je už zverejnená na našej stránke a program v porovnaní s riadnou ČS je podstatne kratší.

Určite zaujímavým bodom bolo ohlásené jesenné zarybnenie revírov, kde podľa Plánu zarybnenia na tento rok, budú vo štvrtok 10.10.2019 štrkoviská č.1 a č.2 Rožkovany a tiež štrkovisko Orkucany zarybnené 1 200 kg kapra K3 a 200 kg amura.

Všeobecný zákaz lovu rýb bude platiť do budúceho piatka a od soboty 19.10.2019 bude lov opäť povolený.

Ďalším bodom bol aktuálny stav v príprave Rybárskej večere 2019, ktorý už druhý krát je v kolízii s termínom konania Snemu SRZ a tak sa museli rozložiť sily výboru, aby sme sa zúčastnili aj na sneme a aby sme zvládli aj túto našu každoročnú akciu v závere roka. Termín konania je 23.11.2019 a opäť bude možnosť vybrať si rybacie a nerybacie menu, príde Araňa aj rybár Jaňčo, nebudú chýbať rybacie dobroty, dobrá nálada a do tanca bude hrať skupina Petra Haasa.

Nemenej dôležitým bodom bol prehľad plnenia rozpočtu za III. Q 2019, kde pani účtovníčka predložila údaje k 31.8.2019, lebo neboli ešte všetky doklady za mesiac september. Informácia o činnosti RS za III. štvrťrok 2019 bola stručná, podrobnejšie sa hodnotenie a činnosť jednotlivých členov RS bude riešiť ku konci roka.

Podaná informácia o účasti na Jesennom kultúrnom festivale bola pozitívna, napriek počasiu ktoré v sobotu nebolo priaznivé bola účasť pomerne slušná a  opäť sme ponúkli návštevníkom akcie naše rybacie pochúťky.

Keďže už teraz dochádzajú nové prihlášky za členov našej MO výbor rozhodol, že začiatkom budúceho roku budú stanovené dva termíny v ktorých sa budú prerokovávať nové došlé prihlášky a mimo týchto termínov sa budú riešiť iba prestupové žiadosti.

Takže doterajšie nové prihlášky sú u nás zaevidované a žiadateľom bude telefonicky oznámený termín stretnutia s výborom pred prerokovaním ich prihlášok vo výbore.

Športový referent oboznámil výbor s jesenným druhým kolom II. ligy LRU-P, ktoré a konalo v dňoch 12.-15.9.2019 v Dolnom Bare okres Dunajská Streda, na ktorom naši pláváčkari obhájili svoju účasť v druhej lige.

V závere zasadania výbor schválil návrh hospodára na nákup obilia na kŕmenie rýb na revíri CHAP Rožkovany, na nákup sudov na jeho uskladnenie a na nákup prípravkov potrebných pre liaheň Orkucany pred jej spustením do novej sezóny.


Utorok, 08.10. 2019 - 12:05:44
(Zobraziť celý článok | 3928 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
POZVÁNKA

POZVÁNKA NA MIMORIADNU ČLENSKÚ SCHÔDZU

Výbor miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Sabinove, pozýva svojich členov na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu dňa 20.10.2019 o 10.00 hod v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove, s týmto programom:

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva a pracovných komisií (návrhovej, mandátovej a volebnej)

3. Správa mandátovej komisie o účasti na členskej schôdzi a uznášania schopnosti členskej schôdze.

4. Voľba delegátov a náhradníka na mimoriadny Snem SRZ.

5. Správa volebnej komisie o výsledku volieb

6. Návrh na uznesenie z členskej schôdze

7. Záver


Pondelok, 07.10. 2019 - 20:37:31
(Zobraziť celý článok | 1489 bajtov | Hodnotenie: 0)
945 článkov (189 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 42
Kamery
Kniha FLASH - Pre rybárov
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2801
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Znečisťov. živ. prostredia
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
11.12.2019
VlajkaUSD1.1075
VlajkaJPY120.44
VlajkaCZK25.522
VlajkaGBP0.84245
VlajkaHUF330.74
VlajkaPLN4.2869
VlajkaCHF1.0916
VlajkaRUB70.3925
VlajkaAUD1.6194
VlajkaCAD1.4661
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.072 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1779 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1934 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1842 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     2159 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     2512 times
 6: Rybárske potreby
     1590 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1614 times
 8: Považskobystricky rybár
     1875 times

Admin   
Infor. o registracii domeny