www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Utorok
22. október. 2019

Sviatok má:
dnes: Sergej
zajtra: Alojzia
pozajtra: Kvetoslava
včera: Uršuľa

Povolený čas rybolovu
v mesiaci október.

Vody
kaprové: 00.00 - 24.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: 05.00 - 21.00.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Zmeny v zákone a vyhláške
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
TV relácia - “Na rybách"
TV relácia – “Na rybách – Petrov zdar!”
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea

Vitajte na stránkach MO SRZ SABINOV


PETROV ZDAR!Element_final
ČO NÁS ČAKÁ V OKTÓBRI

Priatelia,

končí nám september a tak dávame informáciu o aktivitách našej MO, ktoré sa budú realizovať v najbližších októbrových dňoch.

Ako už tu bolo spomínané, prichádzajúca sobota bude v znamení dvoch akcií, jednou bude ohlásená brigáda na VN Jakubovany a druhou bude Jesenný kultúrny festival v parku na Námestí slobody v Sabinove.

Brigádnici budú ostatný krát v tomto roku kosiť brehy okolo nádrže, aby neostala vysoká stará tráva, lebo tá sa potom v jari zle kosí a tento spôsob údržby brehov sa ukázal ako najvhodnejší.

V rovnaký čas už od rána bude v kuchyni Rybárskeho domu ďalšia skupina našich členov pripravovať rybaciu polievku a pikantné očká s rybacou nátierkou ktoré na poludnie začnú ponúkať na ochutnanie návštevníkom Jesenného kultúrneho festivalu.

V stánku v parku zároveň s propagáciou našej MO budeme pozývať účastníkov akcie na Rybársku večeru 2019, aby sa prišli zabaviť s rybármi a aby si užili dobrej zábavy a rybacích dobrôt v sobotu večer 23. novembra 2019.

Následne v pondelok 7.10.2019 sa na svojom riadnom zasadaní zíde výbor a na programe bude okrem plnenia rozpočtu za III. Q 2019 a podaná informácia o činnosti RS za III. štvrťrok 2019.

Rovnako to bude informácia o aktuálnom stave prípravy Rybárskej večere 2019, o došlých návrhoch kandidátov na delegátov na mimoriadny snem a o došlých prihláškach za člena našej MO.

Rokovať sa bude aj o príprave mimoriadnej členskej schôdze, o termíne jej konania  a o programe rokovania, o organizačnom a technickom zabezpečení tejto členskej schôdze a voľbe delegátov na mimoriadny snem.

Očakávame ešte plánované jesenné zarybnenie našich revírov, ktorého termín po spresnení dodávateľom samozrejme zavesíme na tejto stránke.


Nedeľa, 29.09. 2019 - 20:44:05
(Zobraziť celý článok | 1991 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
BRIGÁDA OZNAM

Oznamujeme našim členom, že budúcu  sobotu dňa 5.10.2019 sa plánuje ďalšia brigáda zameraná na pokosenie brehov na VN Jakubovany.

Na brigádu je potrebné doniesť si vlastné náradie na kosenie a členovia ktorí potrebujú a chcú si odpracovať svoje brigádnické hodiny, môžu sa prihlásiť u hospodára Štefana Dvorščáka na jeho tel. čísle: 0907 188 329.


Piatok, 27.09. 2019 - 12:23:50
(Zobraziť celý článok | 477 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
OZNAM

Výbor MO SRZ Sabinov vychádzajúc z predbežného dátumu konania mimoriadneho smenu SRZ dňa 23. novembra 2019 oznamuje svojim členom, že podľa pravidiel Volebného poriadku SRZ majú možnosť podať svoje návrhy na kandidátov na delegátov na mimoriadny snem SRZ v termíne do 4. októbra 2019.

Termín je stanovený kvôli plánovanému zasadaniu výboru dňa 7.10.2019 na ktorom sa uzatvoria všetky návrhy kandidátov na delegátov na mimoriadny snem SRZ a Rada SRZ uznesením 132/2019 v súlade s § 20 ods. 3 Stanov SRZ stanovila počet dvoch delegátov a jedného náhradníka na XIII. Mimoriadny za každú organizačnú zložku.

Návrh na dvoch delegátov a jedného náhradníka za našu MO môžete doručiť doporučene poštou tak, aby bol návrh kandidáta doručený v stanovenej lehote do 4.10.2019 na adresu:

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Sabinov,
Námestie slobody 69
083 01 Sabinov.

Na Návrhy kandidátov na delegátov na mimoriadny snem SRZ doručené po stanovenom termíne, výbor nie je povinný prihliadať a každý kandidát za delegáta alebo náhradníka na mimoriadny snem SRZ môže byť volený len s jeho súhlasom.

Tlačivo NÁVRH KANDIDÁTA si môžete stiahnuť TU z našej webovej stránky a tento oznam pre členov musí byť zverejnený najneskôr 15 dní pred konaním posledného zasadnutia výboru MO SRZ pred konaním členskej schôdze na ktorej budú prerokované všetky návrhy kandidátov na delegátov na mimoriadny snem SRZ.


Pondelok, 16.09. 2019 - 11:56:16
(Zobraziť celý článok | 1985 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZO ZASADNUTIA VÝBORU

Priatelia,

prvé poprázdninové zasadanie výboru sa nieslo v pracovnom duchu a postupne sa spoločne preberali všetky pripravené body programu.

Po kontrole plnenia uznesení a došlej a odoslanej pošty sa hovorilo o príprave uzávierky predaných známok a povolení na rybolov a rovnako aj záväznej objednávky známok a povolení na rybolov na rok 2020.

Prešiel sa Plán hlavných úloh na rok 2019 s úlohami, ktoré je potrebné ešte realizovať do konca roka a rovnako sa zhodnotil stav prípravy na blížiace sa jesenné zarybnenie našich revírov s dôrazom na schválený Plán zarybnenia na rok 2019 a jeho súvislosť s plnením príjmov a čerpaním výdavkov z rozpočtu MO k 31. júlu 2019. Predbežne plánujeme zarybniť revíry začiatkom októbra, samozrejme po dohode s dodávateľom rýb, pričom spresnený termín včas zverejníme na našom webe.

Ďalším bodom rokovania výboru bola príprava našej tradičnej kultúrno-spoločenskej akcie Rybárska večera ktorá je plánovaná dňa 23.11.2019, aby sme už odteraz mohli zabezpečovať jednotlivé úlohy súvisiace s touto akciou.

Prejednala sa tiež došlá pozvánka na mestskú akciu Jesenný kultúrny festival v Sabinove dňa 5.10.2019, ktorej sa radi zúčastníme a opäť budeme na verejnosti propagovať našu MO ponúkaním chutných rybárskych dobrôt a zároveň na ňu pozývame aj našich členov, aby si prišli pozrieť sprievodné akcie a ochutnať ponúkané kuchárske produkty.

Mimoriadny snem SRZ bol rovnako na programe zasadania, kde sa preberali pre nás vyplývajúcu úlohy a zvolanie mimoriadnej členskej schôdze, preto výbor navrhol predbežné termíny jej konania na ktoré potrebujeme zabezpečiť priestory na túto schôdzu.

V súvislosti s touto mimoriadnou členskou schôdzou bude zverejnený oznam o možnosti našich členov podať návrhy kandidátov na delegátov na mimoriadny snem SRZ s uvedením miesta a termínu, do ktorého je možné návrhy kandidátov zaslať a potom na web aj do vitríny v Rybárskom dome zavesíme pozvánku a termínom a miestom konania mimoriadnej členskej schôdze.

Na ďalšom októbrovom zasadaní výboru sa podrobnejšie budeme zaoberať mimoriadnou členskou schôdzou aj s povinnosťami s tým súvisiacimi a tiež návrhmi na delegátov ktoré dovtedy od našich členov dôjdu.

Ďalej výbor prerokoval návrh na stretnutie s našimi členmi ktorí buď majú hospodárske skúšky alebo ktorí sa aktívne zapájajú do hospodárskej činnosti, by sme si spoločne za stolom prešli množstvo úloh v hospodárení na našich revíroch a aby sa dohodlo na ďalších krokoch MO keďže najmä na Toryse a aj na jej prítokoch je vďaka neodborným zásahom človeka situácia veľmi zlá.

Hospodár v závere rokovania podal výboru spracovaný prehľad o príjmoch a výdavkoch v liahni, aby boli zrejmé aj ekonomické údaje pri odchove plôdika a zarybňovaní pstruhových vôd vlastnými násadami a potom ešte predseda kontrolnej komisie predniesol stanovisko z finančnej správy na jeho dotaz k spôsobu vedenia pokladničnej evidencie u nás, podľa ktorého doterajší spôsob je v súlade so zákonom o účtovníctve a nie je potrebné v tomto používanom spôsobe pokladničnej evidencie príjmov a výdavkov robiť zmeny.


Streda, 11.09. 2019 - 12:21:00
(Zobraziť celý článok | 3346 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

skončili sa prázdniny a začína september – mesiac začiatku nového školského roka a mesiac pokračovania rybárskej sezóny v 24 hodinovom režime pred jesenným zarybnením.

Mnohí si bohato užili pobyt pri vode a sú plní nových zážitkov ale aj podnetov pre skvalitnenie režimu na našich vodách, lebo čas prináša so sebou pekné aj tie menej pekné chvíle a väčšinou záleží na nás všetkých, aké si ich urobíme.

V piatok 6.septembra sa výbor opäť po lete stretne na svojom zasadaní a bude sa zaoberať viacerými vecami ktoré stoja pred nami v najbližších dňoch a týždňoch.

Okrem kontroly plnenia uznesení, došlej a odoslanej pošty, prejdeme si plnenie Plánu hlavných úloh na rok 2019, plnenie rozpočtu k 30.8.2019 a s tým spojená príprava na jesenné zarybnenie revírov.

Budeme už teraz rokovať o príprave Rybárskej večere 2019 jej organizačnom zabezpečení, o našej účasti na kultúrno spoločenských akciách.

Ďalej to bude príprava uzávierky predaných známok a povolení na rybolov na rok 2019 a príprava záväznej objednávky známok a povolení na rybolov na rok 2020.

Rovnako dôležitým bodom bude príprava našej mimoriadnej členskej schôdze a návrhy na delegátov za našu MO na mimoriadny snem SRZ, keďže situácia vo vedení SRZ je neprehľadná a nevieme čo dobré prinesie pre všetkých rybárov.


Sobota, 31.08. 2019 - 07:03:18
(Zobraziť celý článok | 1508 bajtov | Hodnotenie: 0)
935 článkov (187 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 41
Kamery
Kniha FLASH - Pre rybárov
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2789
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Znečisťov. živ. prostredia
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
21.10.2019
VlajkaUSD1.1173
VlajkaJPY121.29
VlajkaCZK25.630
VlajkaGBP0.85930
VlajkaHUF329.98
VlajkaPLN4.2788
VlajkaCHF1.1002
VlajkaRUB71.1373
VlajkaAUD1.6240
VlajkaCAD1.4643
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.065 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1731 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1859 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1810 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     2112 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     2439 times
 6: Rybárske potreby
     1551 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1567 times
 8: Považskobystricky rybár
     1834 times

Admin   
Infor. o registracii domeny