www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Streda
20. február. 2019

Sviatok má:
dnes: Lívia
zajtra: Eleonóra
pozajtra: Etela
včera: Vlasta

Povolený čas rybolovu
v mesiaci február.

Vody
kaprové: 07.00 - 17.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: zákaz lovu.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
TV relácia - “Na rybách"
TV relácia – “Na rybách – Petrov zdar!”
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea

Vitajte na stránkach MO SRZ SABINOV


PETROV ZDAR!Tlačiva na 2% z daní na rok 2019Element_final
AKTUÁLNE

Priatelia,

je predposledný deň na odovzdanie vyplnených záznamov o úlovkoch za minulý rok a zároveň dnes začína predaj povolení na rybolov v Rybárskom dome.

Je treba povedať, že sa celkom dobre rozbiehajú  bezhotovostné úhrady, aj keď poniektorí  členovia zabudli pripojiť informáciu čo všetko uhradili (tak ako sme uvádzali v pokynoch) a to sťaží pokladníkovi prípravu dokladov.

Tiež ste možno postrehli, že od 1. januára tohto roku platia pravidlá Ministerstva financií SR, ktoré podľa nás majú skomplikovať postup a odradiť bežného zamestnanca od darovania svojich 2% z už zaplatenej dane za minulý rok.

O čo ide.

Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti platných od 1.1.2019 a Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojej webovej stránke dňa 15. novembra 2018 vydané oznámenie č. MF/016579/2018-721 (ďalej len „oznámenie o určení nových vzorov tlačív“), ktorým určuje nové vzory tlačív.

Podľa neho zamestnanec musí pri žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 vypísať nový vzor tlačiva, ktorý platí práve od 1.1.2019.

Tlačivo „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“ vypĺňa zamestnanec, ktorý chce svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (ďalej len „ročné zúčtovanie dane“).

Zamestnanec tak od 1.1.2019 a najneskôr do 15.2.2019 musí požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane za rok 2018 na tomto novom vzore tlačiva a okrem žiadosti musí zamestnanec predložiť do uvedeného termínu aj všetky potrebné doklady k správnemu vykonaniu ročného zúčtovania dane (napr. doklad preukazujúci nárok na nezdaniteľnú časť, či potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od iného zamestnávateľa). Toto tlačivo určite má určite každý zamestnávateľ – jeho oddelenie PaM, ak by nie tak dajte vedieť a my vám ho prepošleme.

Keďže nie každý zamestnanec je zbehlý vo vyplňovaní tlačív, zvyčajne stačí milo a slušne o to požiadať pracovníčku firmy ktorá tlačivo vyplní tak ako to robila pre nás aj predtým a zamestnanec sa pekne poďakuje, podpíše ho a pripojí k druhému tlačivu.

Druhým už známym  tlačivom je „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ na ktorom sú už vyplnené identifikačné údaje našej MO ako prijímateľa 2% dane z príjmu v roku 2019 a darca vyplní svoje údaje + sumu darovaných 2%, podpíše tlačivo a odovzdá ho na svoj daňový úrad do 30. apríla 2019.

Toto tlačivo s našimi údajmi je už zavesené na našom webe, aby si ho darcovia mohli stiahnuť k darovaniu 2%.

Keďže tlačivo číta počítačový program,  údaje vo Vyhlásení sa vypĺňajú paličkovým písmom písacím strojom alebo tlačiarňou a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Veríme, že ani tieto nové opatrenia neodradia našich ochotných darcov a opäť darujú našej MO svoje 2%, ktoré použijeme na dve júnové detské akcie a to pre zdravotne postihnuté deti a pre našich malých detských rybárov.


Pondelok, 14.01. 2019 - 16:49:57
(Zobraziť celý článok | 3602 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
SOBOTNÉ SČÍTAVANIE

Priatelia,

okrem ohlásenia plánovanej brigády na VN Jakubovany máme ešte jeden aktuálny oznam,  ktorý chceme poskytnúť našim členom.

Už túto sobotu dňa 12.1.2019  sa uskutoční pravidelné celoeurópske sčítanie vodného vtáctva a v rámci tohto sčítavania sa bude na všetkých revíroch SRZ realizovať sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách, pričom informácia o počtoch kormorána je povinnou súčasťou správy o uplatňovaní výnimky na plašenie a odlov kormorána veľkého.

Obraciame sa preto na našich členov s výzvou na účasť na tomto sčítaní, kde budeme rátať aj ostatné rybožravé vtáky najmä volavky popolavé a volavky biele, ktorých tiež máme na našich revíroch neúrekom.

Záujemcovia o sčítavanie môžu sa nahlásiť u hlavného hospodára na tel. 0907188329, ktorý bude koordinovať skupiny vytvorené na tento účel po celom toku Torysy od Veľkého Šariša až po Tichý Potok.


Streda, 09.01. 2019 - 16:55:33
(Zobraziť celý článok | 1267 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
BRIGÁDA NA VN JAKUBOVANY

Priatelia,

hospodár na VN Jakubovany chce využiť trvajúce mrazy a dobrý prístup na ľad, preto plánuje brigádu predbežne na budúcu sobotu 19.1.2019, na odstraňovanie tŕstia a náletových krovín na brehoch VN Jakubovany.

Záujemcovia o účasť na tejto brigáde sa môžu už odteraz hlásiť u hospodára na nádrži P. Reváka na tel. čísle 0949 718 842, ktorý im rád poskytne podrobnejšie informácie.


Utorok, 08.01. 2019 - 21:15:00
(Zobraziť celý článok | 631 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
Z PIATKOVÉHO VÝBORU

Priatelia,

piatkový výbor ako sme tu nedávno uvádzali, sa mal zaoberať vecami potrebnými už v najbližšom období, teda k začatiu predaju povolení na rybolov, aby naši členovia mali k dispozícii potrebné materiály na rok 2019.

Treba povedať že v mesiaci január 2019 nebudú ešte známe všetky termíny akcií zahrnutých v Pláne športovej činnosti a tiež v Pláne brigád na rok 2019, nakoľko tieto budú spresnené až po zasadaní športovej sekcie na Rade SRZ, kde jej členovia dohodnú termínovník športových akcií na rok 2019 pre celé Slovensko.

Po obdŕžaní tejto informácie doplníme termíny v obidvoch dokumentoch a členovia ktorí prídu do Rybárskeho domu vo februári, by mali dostať prehľady s už vyplnenými termínmi plánovaných akcií u nás.

Výbor preberal prirodzene aj organizačné zabezpečenie ČS plánovanej na 23.2.2019 a rozdelili sa úlohy na prípravu hodnotiacich správ za jednotlivé oblasti,  vyhodnotilo sa splnenie uznesenia z ČS 2018 a plnenie plánu hlavných úloh na rok 2019.

Výsledok hospodárenia MO za rok 2018 bude zrejmý po definitívnom uzatvorení roka a ročnej účtovnej závierke a po poslednom výpise z účtu za rok 2018.

Po 15. januári hospodár z odovzdaných záznamov urobí sumár úlovkov za rok 2018 a pripraví vyhodnotenie zarybňovania v minulom roku a návrh zarybňovania na rok 2019 ktorý sa prerokuje vo výbore a potom na februárovej ČS.

Pri brigádnickej činnosti za rok 2018 bolo konštatované, že výbor na základe uznesenia z ČS 2018 sa rozhodol ohodnotiť aktívnych členov ktorí odpracujú 25 hodín navyše tým, že za odvod dostanú jedno naše miestne povolenie na rybolov podľa svojho výberu.

Brigádnická činnosť v roku 2018 bola zameraná najmä na kosenie okolia štrkovísk a nádrže, opravy a osadzovania revírnych tabúľ, vysádzania vlastných pstruhových násad a na výrobu stolov a sedení na štrkovisku Rožkovany, výrobu a osadzovanie hniezd pre zubáče, no na brigádach sa zúčastňovalo málo členov a väčšinou to boli stále tí istí, čo vyžaduje prehodnotenie ceny za 1 hodinu neodpracovanej brigády.

Výsledok inventarizácie majetku za rok 2018 ešte nebol známy, inventarizačná komisia neukončila ešte svoju činnosť a záverečnú správu predloží výboru na najbližšom zasadaní.

Pripravuje sa plán opráv Rybárskeho domu, ako aj opravy, údržba a zveľaďovanie ďalšieho majetku MO napr. v liahni, na štrkoviskách a na našich revíroch a prebral sa návrh Obežníka č.1/2019, v ktorom teraz neznáme termíny sa doplnia po zasadaní športovej sekcie, sprevádzkuje sa preložená vonkajšia vitrína v podchode Rybárskeho domu aby plnila svoju informačnú úlohu a dohodla sa kúpa skartovača vzhľadom na ochranu osobných údajov.

V súvislosti s novým zákonom o ochrane osobných údajov bude všetkým členom predložené na podpis tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ aby sa na našej webovej stránke mohli uvádzať niektoré  osobné údaje (meno, priezvisko, fotografia) z organizovaných rybárskych akcií.  


Pondelok, 07.01. 2019 - 16:00:59
(Zobraziť celý článok | 3202 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PRVÝ VÝBOR V NOVOM ROKU

Priatelia,

na začiatku roka 2019 chceme popriať všetkým našim členom hlavne veľa zdravia, aby sme spoločne mohli stráviť mnoho pekných chvíľ strávených pri vode a pri akciách ktoré v tomto roku budeme organizovať.

Úloh pre výbor je aj na začiatku roka neúrekom a preto už tento piatok sa na svojom prvom pracovnom zasadaní stretnú jeho členovia, aby prerokovali veci potrebné do začiatku predaja povolení.

Ide napríklad o potrebné odsúhlasenie navrhnutého Plánu brigád a Plánu športovej činnosti na rok 2019, prípravu Obežníka č.1/2019 a nového MRP na rok 2019 vzhľadom k novému zákonu a vyhláške.

Ďalej sa bude jednať o organizačnom zabezpečení našej ČS plánovanej na 23.2.2019, o príprave hodnotiacich správ, vyhodnotení plnenia uznesenia z ČS 2018 a plnenia plánu hlavných úloh, o príprave návrhu rozpočtu na rok 2019 po účtovnej závierke za rok 2018, o príprave návrhu plánu zarybnenia na rok 2019, o vyhodnotení brigádnickej činnosti a činnosti rybárskej stráže za rok 2018.

Potrebná je tiež príprava plánu hlavných úloh výboru MO na rok 2019, príprava plánu opráv, rekonštrukčných prác, opráv a údržby RD, plánu hospodárenia na revíroch - krátkodobé a dlhodobé ciele a určenie miesta predaja hosťovacích povolení na rybolov v roku 2019

Preberie sa aj informácia inventarizačnej komisie o výsledkoch inventarizácie majetku MO za rok 2018 a ďalšie veci súvisiace s prípravou a zabezpečením našej februárovej členskej schôdze.


Streda, 02.01. 2019 - 12:15:14
(Zobraziť celý článok | 1616 bajtov | Hodnotenie: 0)
886 článkov (178 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 35
Kamery
Kniha FLASH - Pre rybárov
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2750
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Znečisťov. živ. prostredia
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
19.02.2019
VlajkaUSD1.1294
VlajkaJPY125.09
VlajkaCZK25.717
VlajkaGBP0.87185
VlajkaHUF318.46
VlajkaPLN4.3347
VlajkaCHF1.1351
VlajkaRUB74.7569
VlajkaAUD1.5881
VlajkaCAD1.4961
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.062 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1450 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1613 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1641 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     1917 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     2007 times
 6: Rybárske potreby
     1374 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1340 times
 8: Považskobystricky rybár
     1644 times

Admin   
Infor. o registracii domeny