www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Streda
29. január. 2020

Sviatok má:
dnes: Gašpar
zajtra: Ema
pozajtra: Emil
včera: Alfonz

Povolený čas rybolovu
v mesiaci január.

Vody
kaprové: 06.00 - 21.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: zákaz lovu.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Zmeny v zákone a vyhláške
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
TV relácia - “Na rybách"
TV relácia – “Na rybách – Petrov zdar!”
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea

Vitajte na stránkach MO SRZ SABINOV


PETROV ZDAR!Element_final
SVIATOČNÝ VINŠ

A ja vam viňčujem na te šveta i f tim novim roku,
naj vas Pan Boh žehna pri každim vašim kroku.

Naj vam da ščesca zdravja i milosci,
žebi sce užiľi v živoce radosci i ščedrosci.

Žebi vašo dzeci i statek fše teľo poživňi mal,
žebi pri zdravju a dobrej voľi hodoval.

Žebi v sipancu furt zarna bulo teľo,
žebi za cali rok chľeba na stoľe ňechibelo.

Žebi sce tluste mechi gruľoch navaľaľi,
šidzem bočki kapusti nadeptaľi.

Žebi sce ten novi roček užiľi v zamožnosci,
a chudobnemu udzeľiľi almužnu zo ščedrosci.

Tak vam dobrocivi Pan Boh daj!

Pokojné Vianoce a šťastný Nový rok, praje všetkým našim členom

                                                                                                 výbor MO Sabinov


Štvrtok, 19.12. 2019 - 14:51:56
(Zobraziť celý článok | 1072 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PREDVIANOČNÝ ČAS

Priatelia,

je pred nami vianočné obdobie so skracujúcimi sa dňami ktoré sa však po Štedrom dni začnú znovu predlžovať.

V tomto období väčšina z nás už odložila svoje rybárske náčinie a chce venovať sviatočný čas svojim blízkym a tiež dopriať rybám a prírode okolo vody čas na oddych bez vyrušovania, lebo zima je ťažkým obdobím aj pre ryby.

Pripomíname našim členom ktorí ešte pôjdu k vode, aby pri vypínaní ulovenej ryby nezabúdali na veľký rozdiel teplôt medzi teplou rukou a chladným telom ryby, kedy neomočením a neochladením si ruky poškodíme ochranný sliz a popálime rybu ktorá nakoniec uhynie na druhotné zaplesnivenie kože.

Pripomíname to na základe skúseností z predošlej zimy na štrkovisku č.3 na Rožkovanoch s režimom CHAP, kde sme vyzbierali uhynutých vyše 50 ks pekných veľkých kapríkov s viditeľne poškodenou kožou a následným rozsiahlym zaplesnením tela.

Takže buďme ohľaduplní, správajme sa šetrne k ulovenej rybe neberme ju zbytočne do rúk a odopnime ju bez toho aby sme sa jej dotkli.

Čo nás neteší je skutočnosť, že aj keď je počasie v súčasnosti ešte nadpriemerne teplé, zaregistrovali sme už prelety kormoránov a preto by sme privítali konečne tuhšie mrazy aby zamrzli vody a ochránili ryby pred týmito predátormi.

Prajeme všetkým našim členom pokojné a radostné Vianoce, plné lásky a pohody v kruhu svojich blízkych.


Nedeľa, 15.12. 2019 - 21:39:45
(Zobraziť celý článok | 1536 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
OZNAM- ŠŤUKA

Oznamujeme našim členom, že v stredu 4. decembra 2019 bude do štrkoviska č.1 a č.2 v Rožkovanoch a do štrkoviska Orkucany vysadená šťuka severná v množstve 200 kg.

Doba hájenia vysadenej ryby je od 4.12.2019 do 31.12.2019 a po celu dobu hájenia je na týchto revíroch zákaz loviť na živú a mŕtvu rybku !
Utorok, 03.12. 2019 - 15:34:08
(Zobraziť celý článok | 444 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PO VÝBORE

Piatelia,

pondelkové zasadanie výboru tak ako sme predpokladali trvalo trochu dlhšie, lebo to množstvo bodov programu si predsa len vyžiadalo svoj čas.

Napriek tomu bolo rokovanie konštruktívne a okrem jedného preloženého bodu kvôli ospravedlnenému predkladateľovi, sa prerokovali všetky plánované body a tak ponúkame skrátenú informáciu z tohto zasadania.

Čo nás nepotešilo bola informácia hospodára, že plánované dokončenie zarybnenia amurom a šťukou dohodnuté s dodávateľom je ohrozené a   pravdepodobne zarybnenie amurom v tomto roku nebude zrealizované aj vzhľadom na aktuálne chladné počasie a tento stav bude vecou ďalšieho jednania s dodávateľom.

Už tento týždeň sa uskutoční dovoz ikier pstruha potočného do liahne, aby sme plnili plán výroby vlastných rybích násad v roku 2020, aj keď z roka na rok sa stav na našich tečúcich vodách viditeľne zhoršuje hlavne neodbornými zásahmi a neekologickými úpravami tokov.

Vyhodnotenie Rybárskej večere a vyúčtovanie výdavkov ukázalo, že akcia bola účastníkmi hodnotená pozitívne a že organizácia na nej neprerobila. Inventarizácia majetku a záväzkov MO k 31.12.2019 bude vykonaná v tomto mesiaci a výbor schválil zloženie inventarizačnej komisie.

Hospodárenie MO za 10 mesiacov je dobré, stav na účte uspokojivý a rok 2019 by sme mali uzatvoriť s kladným výsledkom, aj keď sú to iba predbežné údaje pred riadnou účtovnou závierkou a presné čísla budeme mať až po uzatvorení roka, lebo ešte očakávame výdavky na práce v prevádzkach v Rybárskom dome.

Výbor schválil Plán zasadaní výboru v roku 2020 a začala príprava Plánu športových akcií a Plánu brigád na rok 2020 aby boli hotové k začiatku predaju povolení.

Tu je potrebné povedať že niektoré termíny konania akcií a brigád budú na začiatku roka bez dátumov, lebo športová sekcia na Rade SRZ zasadne až koncom januára a teda až potom sa budú dolaďovať termíny, aby v jeden deň nebolo naplánovaných viac športových podujatí a tým aj nižšia účasť pretekárov.

Mimoriadny snem SRZ bol ďalší z bodov rokovania s podanou informáciou o jeho priebehu a výsledku a postrehmi z pohľadu organizačného zabezpečenia snemu. Potešiteľné bolo zhodnotenie, že úroveň našej členskej schôdze je jednoznačne na vyššej úrovni ako bola na mimoriadnom sneme.

Registrácia našej MO ako príjemcu 2% dane z príjmov v roku 2020 je významným krokom k získaniu mimorozpočtových zdrojov pre MO o ktoré sa každý rok uchádzame a ktorú je potrebné zrealizovať najneskôr do 15.12.2019.

V závere správca štrkovísk informoval výbor o prácach na štrkoviskách Rožkovany, o nakúpení materiálu na nové prístrešky aj o opravách ktoré boli kvôli vandalom vykonané a predstavil aj plánované práce na budúci rok.


Utorok, 03.12. 2019 - 12:03:06
(Zobraziť celý článok | 2974 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

po úspešnom priebehu našej kultúrno spoločenskej akcii Rybárska  večera, pokračujeme v činnosti a keďže sme na začiatku posledného kalendárneho mesiaca v tomto roku, v pondelok 2.12.2019 podvečer zasadne výbor s plne nabitým programom rokovania, ktorý má predbežne asi 16 bodov.

Väčšina z nich je obsiahnutá v Pláne zasadaní výboru, ďalšie však vyplynuli z aktuálnej potreby ich kolektívneho prerokovania ešte v tomto období a preto vyberáme aspoň niekoľko bodov z plánovaného programu pondelkového rokovania.

Naši zástupcovia na mimoriadnom  sneme SRZ podajú výboru informácie o jeho priebehu a výsledku, vyhodnotí sa Rybárska večere 2019 a vyúčtujú výdavky, následne sa výbor bude zaoberať oddialeným termínom zarybnenia revírov amurom a šťukou po dohode s dodávateľom a dovozom ikier pstruha potočného do liahne spolu s plánom výroby rybích násad v roku 2020.

Na programe je plánované aj zhodnotenie činnosti RS za rok 2019 a spolupráce s MsP a štátnou políciou, zostavenie inventarizačnej komisie na inventarizáciu majetku a záväzkov MO k 31.12.2019, oboznámenie sa s finančnou situáciou pred zostavením účtovnej závierky, schválenie Plánu zasadaní výboru v roku 2020 a príprava Plánu športových akcií a Plánu brigád na rok 2020.

Rovnako to bude aj príprava dokladov na registráciu našej MO ako príjemcu 2% dane z príjmov v roku 2020, vyúčtovanie predaných hosťovacích povolení na rybolov za rok 2019, návrhy na termín a priebeh osláv a na oceňovanie členov pri oslavách  90. výročia MO v Sabinove v budúcom roku a ďalšie.


Štvrtok, 28.11. 2019 - 15:49:13
(Zobraziť celý článok | 1692 bajtov | Hodnotenie: 0)
952 článkov (191 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 41
Kamery
Kniha FLASH - Pre rybárov
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2808
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Znečisťov. živ. prostredia
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
29.01.2020
VlajkaUSD1.1001
VlajkaJPY120.06
VlajkaCZK25.208
VlajkaGBP0.84580
VlajkaHUF337.39
VlajkaPLN4.2837
VlajkaCHF1.0729
VlajkaRUB68.9755
VlajkaAUD1.6299
VlajkaCAD1.4496
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.064 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1823 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1996 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1893 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     2203 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     2633 times
 6: Rybárske potreby
     1644 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1669 times
 8: Považskobystricky rybár
     1925 times

Admin   
Infor. o registracii domeny