www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Utorok
22. máj. 2018

Sviatok má:
dnes: Júlia, Juliana
zajtra: Želmíra
pozajtra: Ela
včera: Zina

Povolený čas rybolovu
v mesiaci máj.

Vody
kaprové: 04.00 - 24.00,
pstruhové: 05.00 - 21.00,
lipňové: zákaz lovu.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Znečisťov. živ. prostredia
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea
MO SRZ Sabinov: Aktuality

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Element_final
NOVÝ ZÁKON O RYBÁRSTVE V PRVOM ČÍTANÍ

Priatelia,

posúvame všetkým našim členom ešte jednu aktuálnu informáciu ktorú sme dostali a určite bude zaujímať všetkých rybárov na Slovensku.

Možno ste zaregistrovali, možno nie, ale vládny návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov už bol v Národnej rade SR prerokovaný v prvom čítaní.

Opatrnosť nám však káže vytrvať, naďalej a ešte rýchlejšie zbierať podpisy na petičné hárky, lebo dnes jeden nikdy nevie a keďže sú pre nami ešte dve čítania pred definitívnym hlasovaním, kde stále sú možnosti poslancov upraviť navrhované znenie zákona nejakými pre nás neprijateľnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Kto si chce pozrieť celú dokumentáciu k prejednávanému návrhu zákona o rybárstve, vrátane vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa bude vykonávať zákon o rybárstve, tomu je k dispozícii nasledujúci link:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=937

Podľa predloženého návrhu, by pripravovaný nový zákon o rybárstve aj vykonávacia vyhláška k zákonu mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019 a to by pre nás znamenalo dostatok času na preštudovanie si nových schválených zákonných úprav, aby sme podľa nich sa už riadili počas budúcej sezóny.

Dúfame že nakoniec preváži zdravý rozum a nove znenie zákona aj vyhlášky budú na prospech celej rybárskej rodiny na Slovensku.


Utorok, 15.05. 2018 - 19:51:11
(Zobraziť celý článok | 1643 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
Z PIATKOVÉHO VÝBORU

Priatelia,

piatkový výbor tak ako sme už avizovali, sa zaoberal niekoľkými dôležitými bodmi a všetky boli postupne prerokované a boli k nim prijaté aj patričné uznesenia výboru.

Po kontrole plnenia uznesení a kontrole došlej a odoslanej pošty výbor vyhodnotil aprílové otvorenie pstruhovej sezóny a výdavky vynaložené na tento účel.

Taktiež rokoval o schvaľovaní prihlášok došlých ešte pred rozhodnutím o neprijímaní nových členov v tomto roku a prijal rozhodnutie ktoré nepoteší viacerých žiadateľov, lebo neboli schválené ich prihlášky za člena našej MO.

Ďalej sa hovorilo všetkých našich plánovaných májových pretekoch aj o posunutých nedeľných primátorkách, kde v piatok bolo prihlásených 12 pretekárskych dvojíc.

Miestne preteky budú už na budúci týždeň v nedeľu 13. mája a keďže predpovede ponúkajú slnečné počasie, počítame s účasťou okolo 100 našich členov, ktorým naši majstri kuchári opäť pripravia chutný guláš a kde prví traja umiestnení v každej kategórii, (okrem detí), dostanú hodnotné ceny a preto výbor pozýva všetkých našich členov na toto úvodné podujatie na kaprovej vode, propozície na preteky sú už zverejnené.

Sabinovská Muha je poslednou tohoročnou májovou akciou na ktorú onedlho zverejníme súťažné podmienky, naši majstri kuchári opäť pripravia originálny guláš pre zúčastnených a tiež nebudú chýbať ceny pre troch umiestnených pretekárov a preto už teraz pozývame všetkých našich členov aby prišli na tieto preteky, lebo sú organizované hlavne pre našich členov.

Vlastnými pstruhovými násadami z liahne boli zatiaľ zarybnené Torysa č.7, Veľký Potok, Lipiansky potok a Dubovický potok a v sobotu bola zlovená Ľutinka

Dôležitá informácia je, že jarné zarybnenie kaprom sa kvôli aktuálnym vysokým teplotám posúva, kapor bude dodaný do konca mája a dodávateľ zaručuje jeho dobrý zdravotný stav.

Služobný telefón s mesačných paušálom bol schválený predsedovi, tajomníkovi, vedúcemu rybárskej stráže a zároveň správcovi Rybárskeho domu a samozrejme príspevok na telefón bude mať aj hospodár, pričom prípadné prekročenie si každý uhradí sám.

Plánované rekonštrukčné práce v Rybárskom dome sú v podstate ukončené, ešte sa vybrúsia a nalakujú parkety pokladni a začnú sa úpravy v garáži. Na zakúpený vozík pôjde ešte krycia plachta s našim logom a do preloženej vitríny v podchode Rybárskeho domu sa zakúpi korok. Tieto práce sa vykonajú svojpomocne a materiál sa vyúčtuje do pokladne MO.

Členom výboru bola podaná informácia o pracovnom stretnutí štatutárov MO Prešovského kraja vo Finticiach a o návrhoch jednotlivých MO na úpravu Stanov SRZ a tiež aj informácia o novom zákone o ochrane osobných údajov účinnom od 25.5.2018 a o potrebe získania súhlasu od našich členov so zverejňovaním ich osobných údajov na našej webovej stránke. Jedná sa najmä o súhlas na zverejňovanie osobných údajov (napr. meno priezvisko) pri informovaní o dianí v našej MO a tiež o súhlas so zverejňovaním fotografií našich členov z rôznych našich rybárskych akcií, keďže zákon predpokladá súhlas dotknutej osoby s takýmto zverejňovaním.

Dôležitou informáciou pre členov z „cudzích“ MO, ale aj pre nečlenov SRZ je, že tzv. hosťovacie povolenky sa budú záujemcom predávať v Sabinove v predajni „Akvaristika a potreby pre rybárov“ a v predajni „Rybárske potreby“ a že predaj hosťovacích povolení na jeden náš miestny revír sa bude môcť začať až po 2 týždňoch od skončenia doby hájenia vysadenej ryby.


Nedeľa, 06.05. 2018 - 17:33:10
(Zobraziť celý článok | 3831 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZAČÍNA MÁJ

Tak priatelia,

končí nám posledný aprílový deň a zajtra sa začína mesiac máj nie nadarmo označovaný ako najkrajší mesiac v roku, ku ktorému sa viažu mnohé ľudové múdrosti a pranostiky.

Mesiac máj je skutočne obdivuhodný mesiacom kedy všetko okolo nás pučí a kvitne, príroda je plná ranného spevu vtákov a úžasná sila prírody nás všetkých nabíja pozitívnou energiou.

Všetky ľudové pranostiky preto súviseli hlavne s príchodom teplejšieho počasia, pribúdajúcou aktivitou najmä roľníkov, gazdov na poli, ale tiež záhradkárov, ovocinárov a vinohradníkov, preto aj pranostiky ako napr. „Májová kvapka za dukát stojí.“ „Studený máj, v stodole raj.“, „Májové blato, hotové zlato.“, sa vzťahovali na májové počasie a súvislosti s ním.

Pre nás  rybárov však májové pranostiky zatiaľ nepoznáme ale vieme, že mesiac máj sa spája najmä so začiatkom kaprovej sezóny, dlhšími vychádzkami k vode a samozrejme zvýšenou aktivitou hospodárov pri vysádzaní vlastných pstruhových násad z liahne.

Tohoročný máj u nás bude naplnený tromi športovými akciami a ich poradie na začiatku sezóny je trochu upravené.

Prvou športovou akciou v tomto roku v novom netradičnom jarnom termíne od ktorého si sľubujeme vyššiu účasť pretekárov sa stanú „primátorky“, propozície ktorých už sú zverejnené.

Druhou športovou májovou akciou v poradí budú naše obvyklé miestne preteky ktoré sa budú konať na štrkoviskách Rožkovany v nedeľu 13.mája a treťou športovou akciou plánovanou na VN Jakubovany dňa 26. mája budú preteky pre našich muškárov známe ako „Sabinovská Muha“.

Netrpezlivo každú chvíľu čakáme na avízo o posunutej dodávke jarného kapra v sľúbenej dobrej kondícii po zime, aby sa nám neopakovali úhyny ako v minulých dvoch rokoch po skorých aprílových zarybneniach.


Pondelok, 30.04. 2018 - 21:34:39
(Zobraziť celý článok | 2056 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
NAJVYŠŠÍ ČAS NA DAROVANIE 2%

Priatelia,

pripomíname znovu všetkým našim členom ktorí v tomto rušnom čase nestíhajú vnímať dátumy v kalendári, že je najvyšší čas na darovanie svojich 2 % pre nás, lebo bežia už posledné aprílové dni, počas ktorých môžeme navštíviť daňový úrad a odovzdať vyplnené daňové tlačivá  v prospech našej MO.

Ak ich náhodou niekto nemá, môže si ich na našej webovej stránke vyplniť  priamo počítači z  a potom vyplnené stiahnuť a odniesť daniarom. 

Všetci čo sme doteraz nestihli navštíviť daňový úrad, posnažme sa využiť zostávajúce pracovné dni v tomto týždni, lebo ak to do konca tohto týždňa nestihneme, tak nám potom ostane už iba budúci pondelok.

Tak nezabudnime priatelia, na darovanie svojich 2% máme najvyšší čas.


Utorok, 24.04. 2018 - 16:09:58
(Zobraziť celý článok | 1177 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PSTRUHOVÁ SEZÓNA A AKTUÁLNE VECI

Priatelia,

pstruhová sezóna je dnešným dňom otvorená a každý kto sa zúčastnil na otvorení na VN Jakubovany bol určite spokojný.

O 6.00 hod už tradične primátor mesta Sabinov spolu s predsedom MO symbolicky odomkli vody po zime a popriali rybárom úspešnú sezónu 2018.

Nechýbal ani jarný drobný dážď ktorý sa spustil, ale nikomu to nevadilo a pstruhy zo začiatku veľmi neochotne reagovali na ponúkané nástrahy.

Až trochu neskôr sa to rozbehlo a každý rybár si prišiel na svoje.

Privítali sme aj starostu obce Jakubovany, našich priateľov z Trebišova a z Veľkých Kapušian ktorí prišli ako sľúbili a ani sme sa nenazdali a celý breh okolo nádrže bol plný rybárov.

Kuchár Miro sa pochválil fajnou čerstvou hubovou mačankou, po ktorej sa len tak zaprášilo a samozrejme na privítanie nechýbal aj kalíštek dobrej hruškovice.

Vieme, že po otvorení pstruhovej sezóny nám dni pri vode začnú ubiehať tak nejak rýchlejšie ako doposiaľ a že onedlho sa rozbehne hlavná rybárska sezóna a otvoria sa aj kaprové vody.

Čo všetko nás po dnešnom otvorení pstruhovej sezóny čaká v najbližších dňoch a čo všetko nás neminie...

V prvom rade pripomíname našim členom a priaznivcom, že stále beží lehota na darovanie 2% dane pre našu MO a že do konca apríla môžeme darovať svoje 2% z už zaplatenej dane za rok 2017.

Zostávajú nám na to necelé dva týždne, tak v dobrom to tu spomíname, aby sme nepozabudli.

Akciu ktorú sme tu síce nespomenuli ale bežala už celý minulý týždeň a beží ešte aj teraz, sú stavebné úpravy priestorov na poschodí Rybárskeho domu po rekonštrukcii elektroinštalácie začatej v závere minulého roku a po ich ukončení budú naše vnútorné priestory po gazdovsky upravené a pekné.

Tiež tu chceme oznámiť našim netrpezlivým športovým priateľom, že v prvý májový víkend na štrkoviskách Rožkovany sa uskutoční prvá tohoročná športová akcia, v minulosti organizovaná až koncom augusta alebo septembra.

Áno, budú to preteky družstiev v LRU plávaná, „O putovný pohár primátorov miest Sabinov a Lipany“, naše takzvané “primátorky“ a v tomto roku bude to ich okrúhly 20. ročník.

Od tohto nového termínu primátoriek si sľubujeme väčší počet súťažiacich, keďže na začiatku mája by mali byť ešte voľné termíny a podobných súťaží by nemalo byť veľa.

Propozície na májové primátorky tu budú čoskoro zverejnené a o ďalších májových športových akciách vás budeme včas informovať.

Petrov zdar!


Pondelok, 16.04. 2018 - 19:38:16
(Zobraziť celý článok | 2828 bajtov | Hodnotenie: 4)
410 článkov (82 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 33
Kamery
Kniha FLASH - Pre rybárov
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2702
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
21.05.2018
VlajkaUSD1.1759
VlajkaJPY130.84
VlajkaCZK25.680
VlajkaGBP0.87640
VlajkaHUF319.40
VlajkaPLN4.3138
VlajkaCHF1.1753
VlajkaRUB73.3644
VlajkaAUD1.5619
VlajkaCAD1.5139
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.061 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1149 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1417 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1436 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     1735 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     1677 times
 6: Rybárske potreby
     1172 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1140 times
 8: Považskobystricky rybár
     1439 times

Admin   
Infor. o registracii domeny