www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Utorok
14. august. 2018

Sviatok má:
dnes: Mojmír
zajtra: Marcela
pozajtra: Leonard
včera: Ľubomír

Povolený čas rybolovu
v mesiaci august.

Vody
kaprové: 00.00 - 24.00,
pstruhové: 05.00 - 21.00,
lipňové: 04.00 - 22.00.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Znečisťov. živ. prostredia
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea
MO SRZ Sabinov: Zasadnutie výboru

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

zajtra podvečer v Rybárskom dome znovu zasadne výbor a na programe rokovania má viacero dôležitých bodov.

Okrem vyhodnotenie otvorenia pstruhovej sezóny a vyúčtovania výdavkov to bude príprava a zabezpečenie blížiacich sa troch májových športových akcií a to „primátoriek“, miestnych pretekov a Sabinovskej Muhy.

Potom hospodár podá výboru informáciu o doterajšom vysádzaní pstruhových násad z liahne, o zlovovaní chovných pstruhových revírov a o jarnom zarybnení kaprom.

Ďalej sa bude hovoriť o novom zákone o ochrane osobných údajov účinnom od 25.5.2018, o bezpečnostnom projekte pre našu MO, o potrebe schválenia služobných telefónov a príspevkov na telefóny pre členov výboru.

Nakoľko pani účtovníčka sa ospravedlnila zo zasadania výboru, plánovaný prehľad plnenia rozpočtu za I. Q 2018 sa prekladá na ďalší výbor a preberie sa priebeh rekonštrukčných prác v Rybárskom dome a kúpa prívesného vozíka pre potreby našej MO.

Predložia sa tiež poznatky z pracovného stretnutia štatutárov MO SRZ Prešovského kraja k úprave Stanov SRZ a schvália sa miesta predaja hosťovacích povolení na naše miestne vody.


Štvrtok, 03.05. 2018 - 21:14:14
(Zobraziť celý článok | 1318 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
O ČOM ROKOVAL VÝBOR

Priatelia,

dnes máme síce o hodinu kratšie ráno, ale zato o hodinu dlhší deň a to je to, na čo sa všetci tešíme aj keď zima stále nechce odísť, no slniečko je stále silnejšie a teplejšie a tak jej dni už sú spočítané.

V piatok podvečer znovu zasadol výbor a ohlasovaný vrchovato naplnený program rokovania sa odrazil aj na dĺžke trvania rokovania, ktoré sa pretiahlo do neskorých nočných hodín.

Jednou z očakávaných informácií pre našich členov je, že vo voľbe na funkciu podpredsedu získal vyšší počet hlasov Ing. Milan Škovran a že vedúcim rybárskej stráže sa s vyšším počtom hlasov stal Adrián Šoltýs a tiež že v predsedníctve s piatimi členmi bude aj pokladník Peter Čuba.

Veríme, že títo kolegovia budú vo svojich funkciách prínosom pre celú MO a už iba skutočnosť že vedúci rybárskej stráže bude prítomný na každom zasadaní výboru, by sa mala prejaviť v zlepšení činnosti celej rybárskej stráže.


Pokračovanie ...
Nedeľa, 25.03. 2018 - 07:27:45
(Zobraziť celý článok | 4498 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
V PIATOK ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

zasadanie výboru plánované na 6.apríla po Veľkej noci sa presúva na tento piatok 23. marca, nakoľko ako viete,  nie sú ešte ukončené práce na poschodí v Rybárskom dome a firma si ich  realizáciu  naplánovala  práve v tomto období, tak sa radšej prispôsobíme, aby sme si nezavadzali.

Program zasadania je opäť bohatý a okrem voľby funkcie podpredsedu a vedúceho rybárskej stráže o ktoré prejavili záujem po dvaja kandidáti, čaká výbor aj prerokovanie jarného zarybnenia kaprom a vlastnými pstruhovými násadami, otvorenie pstruhovej sezóny, naplánovanie výjazdu predsedníctva na VN Jakubovany, štrkoviská Rožkovany a Orkucany, budeme jednať aj o príprave našich miestnych májových pretekov a Sabinovskej muhy.

Preberieme dve úlohy vyplývajúce výboru z uznesenia ČS a to vypracovať návrhy na úpravu Stanov SRZ a dohodnúť spôsob ohodnotenia brigádnických hodín.

Ďalej sa budeme zaoberať technickým zabezpečením pre hospodársky úsek na vysádzanie pstruhových násad, pre disciplinárnu komisiu a vedenie jej agendy, dohodneme služobné telefóny a výšku paušálov aby sa nepoužívali súkromné telefóny, preberieme nové došlé prihlášky za členov MO aj stretnutie s novými žiadateľmi o členstvo, definitívne doplníme údaje do nášho MRP, ktorý odošleme na odsúhlasenie ichtyológovi a určite sa vyskytnú aj niektoré neplánované veci v bode rôzne.

Takže rokovať bude o čom a po výbore sa opäť prihlásime a zreferujeme na našom webe o priebehu zasadania.


Utorok, 20.03. 2018 - 20:07:07
(Zobraziť celý článok | 1594 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
Z PIATKOVÉHO VÝBORU

Priatelia,

piatkové prvé stretnutie novozvoleného výboru prebiehalo podľa síce  krátkeho, ale na obsah bohatého programu  a prítomných bolo 7 členov výboru, 2 členovia boli ospravedlnení.

Pri vyhodnotení ČS bolo konštatované, že po organizačne technickej stránke bola schôdza pripravená dobre a rozmerný obraz premietanej prezentácie správ o činnosti, o hospodárení aj o zarybňovaní za minulý rok, pozitívne kvitovali všetci prítomní.

Vyúčtované výdavky na stravu boli výborom odsúhlasené a reštaurácii bude uhradená faktúra za tieto poskytnuté služby.

Chceme sa pekne poďakovať MsKS za dôstojne pripravené prostredie predsália a kinosály pre našu ČS a tiež sa chceme poďakovať aj jej zamestnancom, ktorí pre nás ústretovo zabezpečovali technickú pomoc pred aj počas celej ČS.

Pri odsúhlasovaní funkcií vo výbore MO nedošlo k nejakým veľkým zmenám, hlasovanie na post podpredsedu a vedúceho rybárskej stráže bolo presunuté na budúce zasadanie výboru, keďže záujem o jeden post prejavili po dvaja členovia MO a jeden z nich nebol prítomný na zasadaní výboru.

Výbor na nové volebné obdobie zvolil piatich členov MO do disciplinárnej komisie, aby aj pri náhodnej neprítomnosti niektorého z jej členov, mohla byť komisia uznášania schopná a prijímať rozhodnutia.

Organizačné zabezpečenie vysádzania pstruhových násad a plán zlovovania našich chovných pstruhových potokov elektrickým agregátom bolo preložené na budúci výbor, kvôli PN hospodára.

Pri schvaľovaní 15-tich doteraz došlých prihlášok za členov našej MO nebolo všetkým žiadateľom vyhovené a výborom bolo dohodnuté, že predsedníctvo výboru bude prerokovávať došlé prihlášky za členov našej MO 1 krát mesačne a podľa možnosti vždy pred zasadnutím výboru, ktorý uznesením rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiadateľov.

Na našej webovej stránke bude tak ako doteraz uvedený jeden kontaktný email a zverejnené budú iba telefónne čísla služobných telefónov (ktoré sa schvália na budúcom výbore), pričom súkromné kontakty na členov výboru a ich súkromné telefóny nebudú zverejnené.

Úloha z ČS ohľadom spôsobu ohodnotenia členov pri brigádnických aktivitách nebola uzatvorená a návrhy sa prejednajú na budúcom zasadaní výboru.

Aktuálne zloženie výboru bude zavesené na webe až po doplnení funkcie podpredseda a vedúci rybárskej stráže, po zvolení si predsedu v disciplinárnej komisii,  teda až po 6. apríli, kedy je naplánované ďalšie zasadanie výboru.


Nedeľa, 04.03. 2018 - 18:50:02
(Zobraziť celý článok | 2707 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

už tento týždeň v piatok, sa v Rybárskom dome o 17.00 hod uskutoční prvé pracovné stretnutie nového výboru, aby sa nestrácal čas a aby nový vybor začal čím skôr pracovať.

Cieľom tohto prvého zasadania bude spoločná dohoda nových aj aj staronových členov výboru na oblastiach, za ktoré budú jednotliví členovia počas nového volebného obdobia zodpovedať.

Po dohode na funkciách členov vo výbore, bude ďalším bodom programu podrobná analýza priebehu sobotnej členskej schôdze, jej hodnotenie z viacerých uhlov pohľadu a návrhov na jej vylepšenie na budúci rok.

Výbor sa bude zaoberať aj organizačným zabezpečením akcií na našich chovných pstruhových potokoch akými bude ich zlovovanie elektrickým agregátom s následným vysádzaním pstruhových násad, kde by sme chceli aktivizovať členov hospodárskeho úseku, aby táto dôležitá oblasť života MO našla širšiu podporu a pomoc medzi našimi radovými členmi.

Určite sa tiež toto rokovanie dotkne aj prípravy na otvorenie pstruhovej sezóny na VN Jakubovany spojené s tradičným odomykaním vody po zime a jej organizačným zabezpečením a v bode rôzne budú rozoberané ďalšie organizačné úlohy stojace pred novým výborom.


Pondelok, 26.02. 2018 - 22:34:26
(Zobraziť celý článok | 1334 bajtov | Hodnotenie: 0)
61 článkov (13 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 36
Kamery
Kniha FLASH - Pre rybárov
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2721
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
14.08.2018
VlajkaUSD1.1406
VlajkaJPY126.42
VlajkaCZK25.692
VlajkaGBP0.89300
VlajkaHUF322.74
VlajkaPLN4.2993
VlajkaCHF1.1298
VlajkaRUB75.8530
VlajkaAUD1.5696
VlajkaCAD1.4909
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.057 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1219 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1473 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1497 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     1792 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     1776 times
 6: Rybárske potreby
     1244 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1196 times
 8: Považskobystricky rybár
     1499 times

Admin   
Infor. o registracii domeny