www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Nedeľa
18. február. 2018

Sviatok má:
dnes: Jaromír
zajtra: Vlasta
pozajtra: Lívia
včera: Miloslava

Povolený čas rybolovu
v mesiaci február.

Vody
kaprové: 07.00 - 17.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: zákaz lovu.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Znečisťov. živ. prostredia
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea
MO SRZ Sabinov: Zasadnutie výboru

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

ako ste určite postrehli, podľa Plánu zasadaní výboru na rok 2018, sa už tento piatok podvečer uskutoční v Rybárskom dome riadne zasadanie výboru.

Keďže najdôležitejšou udalosťou mesiaca február je blížiaca sa členská schôdza naplánovaná na 24.2.2018, tak toto ostatné zasadanie „starého“ výboru bude zamerané hlavne na jej dôkladné organizačné zabezpečenie a na záverečnú kontrolu plnenia úloh k tejto úlohe.

Samozrejme bude vyhodnotená aj situácia so všetkými došlými návrhmi na kandidátov na členov výboru a na členov kontrolnej komisie a prijmú sa nové úlohy pre členov výboru súvisiace s technickým zabezpečením priebehu volieb a prípravou potrebnej písomnej dokumentácie k členskej schôdzi a samotným voľbám.

Po zasadaní výboru bude na našom webe zverejnený zoznam navrhovaných kandidátov, aby naši členovia mali informáciu, kto sa na členskej schôdzi bude uchádzať o ich hlasy a aby mali aj čas premyslieť si svoju voľbu.

Na výbore sa tiež prerokujú nové došlé prihlášky za členov našej MO a ostatná došlá a odoslaná pošta, aby na ďalšie plánované marcové zasadanie výboru neostali žiadne resty pre novozvolený výbor.


Utorok, 13.02. 2018 - 21:03:03
(Zobraziť celý článok | 1313 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

kolotoč povinností sa krúti na plné obrátky a tento piatok v Rybárskom dome neplánovane zasadne výbor, keďže sa nazbieralo viacero vecí, ktoré je potrebné kolektívne prerokovať.

Na programe  rokovania výboru to bude kontrola aktuálneho stavu v príprave hodnotiacich správ na členskú schôdzu, preberie sa dôležitá ekonomická vec a to je účtovná závierka za rok 2017 a  oboznámenie sa  s výsledkami inventarizácie majetku a záväzkov MO k 31.12.2017, aby na ich základe sa mohlo vyhodnotiť plnenie rozpočtu MO na rok 2017 a aby sa tiež mohlo začať s  tvorbou rozpočtu MO na rok 2018.

Výbor prejde  doteraz už doručené návrhy na kandidátov na člena výboru,  členovia výboru budú informovaní o pracovnom stretnutí štatutárov MO Prešovského kraja vo Finticiach,  o metodickom usmernení k členským schôdzam a o potrebe podávania návrhov na úpravu Stanov SRZ.

Správca Rybárskeho domu podá výboru informáciu o zatiaľ neukončených rekonštrukčných prácach na elektroinštalácii a o termíne ich ukončenia, prerokuje sa informácia predsedu disciplinárnej komisie o zmene trvalého bydliska jedného jej člena spolu s  návrhom na doplnenie tejto komisie, rybársky hospodár poskytne členom výboru  informáciu o výsledkoch kontroly odovzdaných záznamov o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2017, prerokujú sa doručené žiadosti našich členov  o dočasné prerušenie svojho členstva, výbor sa  tiež oboznámi  s novými došlými prihláškami za členov našej MO, ktoré bude prerokovávať a schvaľovať až nový výbor po členskej schôdzi a niektoré ďalšie body.   


Streda, 24.01. 2018 - 15:32:02
(Zobraziť celý článok | 1662 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
Z PIATKOVÉHO VÝBORU

Priatelia,

ako sme informovali,  v piatok 5. januára 2018, prvýkrát v tomto roku zasadal výbor a program jeho rokovania bol vrchovato naplnený.

Najväčší časový záber a najväčší dôraz zasadania bol sústredený na ekonomiku MO a na uzatvorenie účtovného roku 2017 a samozrejme na februárovú členskú schôdzu, aby jej zabezpečenie z organizačnej aj technickej stránky bolo čo najlepšie.

Keďže sa jedná o členskú schôdzu na ktorej prebehnú voľby do výboru, do kontrolnej komisie a budú sa tiež voliť delegáti na Snem SRZ, je potrebné technickej stránke volieb venovať zvýšenú pozornosť a pripraviť potrebnú dokumentáciu a tlačivá na ich bezproblémový priebeh.

Na našej webovej stránke aj vo vitríne v podchode Rybárskeho domu bude zverejnené tlačivo Návrh na kandidáta a súhlas s kandidatúrou, ktoré si záujemcovia o kandidatúru či už do výboru MO alebo do kontrolnej komisie vyplnia a doručia výboru do 5. februára 2018.

Na návrhy na kandidáta doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Kandidáti ktorí nepošlú svoje návrhy na kandidatúru doporučene poštou, môžu ich doručiť osobne členom výboru ktorí od 15.1.2018 budú každý pondelok pri predaji povolení a tí im na druhom tlačive Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta, potvrdia prevzatie.

V súvislosti s volebnými členskými schôdzami v MO SRZ na celom Slovensku bol vydaný nový Volebný poriadok platný od 1. januára 2018, ktorý bude taktiež zavesený na našom webe, aby si ho kandidáti mohli vopred podrobne preštudovať, vrátane časti „Podmienky volieb do orgánov“.

Pri kúpe povolení v Rybárskom dome  naši členovia obdržia pripravený Plán športovej činnosti na rok 2018, Plán brigád na rok 2018, Obežník č. 1/2018, nový Miestny rybársky poriadok a pozvánku na februárovú členskú schôdzu s jej programom.

Taktiež obdržia tlačivo Petície na záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku, kde by sme privítali, keby každý náš člen pozbieral a doručil nám aspoň jedno tlačivo s 15-timi podpismi, aby sme jednak pomohli sami sebe a jednak aby sme dokázali, že aj taká neveľká organizácia ako my, dokáže sa v potrebnej chvíli zmobilizovať a byť veľmi nápomocná.

V sobotu 13.1.2013 teda na budúci týždeň čase od 15,00 – 17,00 hod. bude prebiehať celoeurópske sčítanie kormoránov veľkých.

Zatiaľ aj vďaka chýbajúcim mrazom nemáme hlásenú prítomnosť kormoránov na našich revíroch a keďže v najbližších dňoch ani podľa predpovedí počasia mrazy nehrozia, predpokladáme že nebude čo sčítavať, ale napriek tomu budú na celom úseku Torysy od Veľkého Šariša až po Tichý potok opäť skupinky našich členov, ktorí si stav overia v teréne a následne sa výsledky posunú na Radu SRZ.

Kto by sa chcel zúčastniť sčítavania, nech sa prihlási u hospodára, ktorý to organizačne zabezpečuje a ktorý poskytne podrobnejšie informácie a vydá pokyny.

To bol skrátený výber niekoľkých dôležitých informácií pre našich členov, z bohatého programu piatkového zasadania výboru.


Sobota, 06.01. 2018 - 23:24:30
(Zobraziť celý článok | 3381 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

máme dnes prvý pracovný deň roku 2018 a na svojom prvom novoročnom pracovnom zasadaní sa už tento týždeň v piatok opäť stretne výbor.

Keďže sa skončil kalendárny aj účtovný rok a vo februári máme plánovanú členskú schôdzu, tak na tomto úvodnom zasadaní výboru je najväčšia časť rokovania sústredená práve na tieto dve veci.

Takže čo je na programe zasadania ?

Predbežné výsledky hospodárenia MO v roku 2017, stav účtu a stav pokladne ku konci roka 2017 a po doplnení účtovných dokladov v účtovníctve aj za posledné decembrové dni sa začne so spracovaním účtovnej závierky k 31.12.2017, ako základného východiska pre tvorbu rozpočtu MO na rok 2018.

Organizačné zabezpečenie členskej schôdze ktorá sa bude konať v sobotu 24.2.2018, bude zahŕňať rozdelenie úloh a prípravu hodnotiacich správ za jednotlivé úseky, technické a organizačné zabezpečenie volieb do výboru, do kontrolnej komisie, voľbu delegátov na Snem SRZ a zabezpečenie s tým súvisiacej potrebnej dokumentácie.

Vyhodnotíme prijaté uznesenia z minuloročnej ČS 2017, spolu s plnením prijatého Plánu hlavných úloh a začne sa spracovávanie už doručených vyplnených celoročných sumárov úlovkov potrebných k správe o zarybňovaní v roku 2017, prípravy návrhu plánu zarybnenia na rok 2018 a vyhodnoteniu úlovkov v roku 2017.

Ďalej to bude vyhodnotenie brigádnickej činnosti za rok 2017, vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2017 a vyhodnotenie kultúrno-športovej činnosti za rok 2017.

Preberie sa návrh Plánu brigád, návrh Plánu športovej činnosti na rok 2018 a nového Miestneho rybárskeho poriadku tak, aby tieto boli k dispozícii našim členom už na začiatku predaju povolení na rybolov.

Nebude chýbať príprava Plánu hlavných úloh výboru MO na rok 2018 a bude podaná informácia o stave pri inventarizácii majetku a záväzkov MO k 31.12.2017.

Tiež sa bude rokovať o pravidelne organizovanom stretnutí výboru s príslušníkmi MsP a štátnej polície, o plánovaných opravách, rekonštrukčných prácach a údržbe Rybárskeho domu a liahne v Orkucanoch, o krátkodobom a dlhodobom pláne hospodárenia na našich revíroch, o určení miesta predaja hosťovacích povolení na rybolov v roku 2018.

Výbor tiež prerokuje odvolanie nášho člena voči stanovisku disciplinárnej komisie a potom si prejdeme stav prebiehajúcich ale ešte neukončených rekonštrukčných prác na elektroinštalácii v Rybárskom dome, kde je potrebné dosiahnuť, aby tieto boli ukončené najneskôr do začiatku predaja povolení.

Toto boli v skratke aspoň niektoré body z bohatého programu plánovaného piatkového zasadania výboru a ako vidíte, je toho opäť neúrekom.


Utorok, 02.01. 2018 - 13:09:17
(Zobraziť celý článok | 2938 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

už tento piatok sa začne posledný kalendárny mesiac v tomto roku a podľa plánu zasadaní je v piatok podvečer naplánované aj posledné tohoročné riadne zasadanie výboru.

Na programe rokovania je viacero dôležitých bodov, ktoré je potrebné prebrať nielen kvôli končiacemu sa roku, ale sú tam aj veci potrebné mať hotové už k začatiu januárového predaja povolení.

Z množstva bodov programu to bude napríklad zhodnotenie činnosti RS za rok 2017 a spolupráce s MsP a štátnou políciou, spracovanie plánu výroby rybích násad v roku 2018, informácia o hospodárení za 10. mesiacov, predbežná uzávierka, hodnotenie činnosti jednotlivých členov výboru MO a členov komisií v roku 2017, schválenie Plánu zasadaní výboru v roku 2018 a návrh Miestneho rybárskeho poriadku na rok 2018.

Ďalej sa prejedná registrácia prijímateľa 2% dane z príjmov v roku 2018 a príprava potrebnej dokumentácie k registrácii, informácia o vykonanej kontrole v liahni Orkucany, o postúpení došlého podnetu disciplinárnej komisii a o príprave a odoslaní Obežníka č.2/2017 našim členom, o postupe prác na rekonštrukcii elektroinštalácie v Rybárskom dome, o návrhu Plánu športových akcií a Plánu brigád na rok 2018, o očakávanom rokovaní so zástupcami samospráv o plánovanej cyklotrase EuroVelo11 cez naše štrkoviská Rožkovany, o pokračovaní vzájomnej spolupráce pri potláčaní kormorána s novým výborom v poľovníckom združení v Šarišských Michaľanoch a tiež o potrebe predĺženia osvedčenia na chov rýb v liahni Orkucany na Ministerstve pôdohospodárstva SR.

Ako vidíte, tých bodov na rokovanie je znovu neúrekom, pričom na zasadaní sa zvyčajne objavia ešte  aj nejaké nové veci, ale veríme že výbor  ich spoločne úspešne vyrieši v prospech našich rybárov.

O výstupoch zo zasadania výboru budeme vás  samozrejme ako vždy, opäť tu informovať.


Utorok, 28.11. 2017 - 12:53:13
(Zobraziť celý článok | 2161 bajtov | Hodnotenie: 0)
55 článkov (11 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 34
Kamery
Kniha
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2668
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
16.02.2018
VlajkaUSD1.2464
VlajkaJPY132.34
VlajkaCZK25.340
VlajkaGBP0.88803
VlajkaHUF311.28
VlajkaPLN4.1597
VlajkaCHF1.1521
VlajkaRUB70.2884
VlajkaAUD1.5695
VlajkaCAD1.5587
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.059 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1019 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1301 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1326 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     1621 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     1517 times
 6: Rybárske potreby
     1053 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1034 times
 8: Považskobystricky rybár
     1333 times

Admin   
Infor. o registracii domeny