www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Utorok
16. október. 2018

Sviatok má:
dnes: Vladimíra
zajtra: Hedviga
pozajtra: Lukáš
včera: Terézia

Povolený čas rybolovu
v mesiaci október.

Vody
kaprové: 04.00 - 24.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: 05.00 - 21.00.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Znečisťov. živ. prostredia
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea
Element_final
KRÁTKO Z VÝBORU

Ako sme už tu oboznamovali našich členov, program zasadania piatkového výboru tvorili body potrebné spoločne prerokovať, lebo ono sa to nezdá, ale čas rýchlo beží a onedlho budeme mať našu členskú schôdzu a chceme aby jej zabezpečenie bolo opäť na kvalitnej úrovni a najmä aby sa nám nekopili veci.

Takže dávame tu súhrn tých najdôležitejších informácií zo zasadania:

Na začiatku sme privítali zástupcov Pozemkového spoločenstva Orkucany, vypočuli sme si ich návrh na novú vzniknutú situáciu súvisiacu s nájomnou zmluvou na štrkovisko Orkucany a po diskusii sme sa dohodli, že si ponecháme týždeň času na preverenie možnosti riešenia, potom sa opäť stretneme a uzatvoríme vec.


Pokračovalo sa kontrolou aktuálneho stavu hodnotiacich správ na členskú schôdzu, kde k úplnosti chýba doplniť ešte zopár čiastkových informácií, potom bol výbor oboznámený o zmene trvalého bydliska jedného člena disciplinárnej komisie, o potrebe doplnenia komisie a o návrhu predsedu disciplinárnej komisie doplniť komisiu o dvoch členov. Výbor s návrhom súhlasil a zvolil dvoch nových členov do tejto komisie.

V ďalšom bode rokovania pani účtovníčka oboznámila členov výboru s výsledkami inventarizácie majetku a záväzkov MO k 31.12.2017 a následne aj s údajmi zo spracovanej účtovnej závierky za rok 2017.

Môžeme povedať, že podľa záverečných ekonomických údajov sme v hodnotenom roku 2017 hospodárili zodpovedne a opäť sme ku konci roku dosiahli kladný výsledok hospodárenia.

Po vyhodnotení jednotlivých príjmových aj výdavkových položiek rozpočtu MO na rok 2017, sa tak teraz môže na ich základe začať s prípravou východiskového rozpočtu MO na rok 2018, ktorý bude prerokovaný na ďalšom zasadaní výboru a po pripomienkovaní bude predložený na schválenie na členskej schôdzi.

Pokračovalo sa informáciou o pracovnom stretnutí štatutárov MO Prešovského kraja vo Finticiach, o metodickom usmernení k členským schôdzam a volebnému poriadku, o potrebe zapisovania číselných údajov pri každom hlasovaní, o potrebe doplnenia programu ČS o bod Návrh na úpravu Stanov SRZ a tiež o prebiehajúcej petícii Za záchranu všeľudového rybárstva – kde je potrebné ukázať silu nášho SRZ a kde je potrebné zbierať podpisy každým jedným našim členom vo svojom bezprostrednom okolí, aby sa nazbieralo aspoň 100 000 podpisov.

Výbor bol potom oboznámený s nie príliš pozitívnou informáciou hospodára, že pri kontrole doručených záznamov o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2017 pri sumarizácii úlovkov a vyhodnocovania plnenia plánu zarybnenia na rok 2017, boli zistené viaceré porušenia rybárskych predpisov, ako napr. prepisovanie a škrtanie údajov v záznamoch, neuvedené čísla revírov v záznamoch, nezapisovanie ulovenej ryby do záznamu bezprostredne po jej privlastnení, chýbajúce údaje o dĺžke a váhe každej jednej privlastnenej ryby, poškodenie a vytrhanie niekoľkých listov zo záznamu a podobne.

Výbor preto uložil hospodárovi úlohu podať podnet na disciplinárnu komisiu.

Správca Rybárskeho domu potom informoval výbor o doterajšom priebehu rekonštrukčných prác na elektroinštalácii, informoval o vyvolaných prácach po frézovaní drážok na káble a o predpokladanom termíne ich ukončenia. Odhaduje sa, že všetky tieto práce ( aj s novými natiahnutými omietkami a zníženými podhľadmi v miestnostiach), budú ukončené do konca júna 2018.

Pri bode kormorány bolo referované, že po hlásení príletu prvého kŕdľa kormoránov veľkých na Torysu bolo to ihneď uverejnené na našom webe a zároveň bolo na ŠOP Prešov oznámené začatie plašenia a odstrel kormoránov veľkých na našich revíroch, ako opatrenia na ochranu rýb.

Nasledovať bude skontaktovanie sa s poľovníkmi združenia v Šarišských Michaľanoch a v Sabinove, oboznámenie ich so súčasnou situáciou, aby na základe uzatvorených zmlúv o spolupráci mohli so svojimi členmi začať s pochôdzkami okolo vody.

Výbor sa oboznámil aj s doterajšími došlými návrhmi na kandidátov za člena výboru, kde zatiaľ boli doručené 4 návrhy od našich členov na kandidátov na člena výboru, kým na člena kontrolnej komisie zatiaľ žiadny návrh neprišiel.

Bolo by vhodné, aby ďalšie návrhy uvádzali aj na akú funkciu navrhovaní kandidáti majú odborné predpoklady, alebo akú funkciu by chceli vo výbore zastávať a aby sa návrhy doručili v stanovenom termíne, nakoľko je potrebné pripraviť a vytlačiť volebné lístky so všetkými navrhovanými kandidátmi v abecednom poradí a návrhy podané tesne pred členskou schôdzou celú prípravu volebných tlačív môžu skomplikovať.

Na záver rokovania bola podaná informácia o tlačivách určených v roku 2018 na darovanie 2% z už zaplatenej dane v roku 2017, ktoré už visia na našej stránke.

Dve editovateľné tlačivá zverejnené na našom webe sú určené Finančným riaditeľstvom a po kliknutí na ne, sa dajú údaje v nich aj vyplňovať priamo v počítači a potom aj vytlačiť.

Jedno tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ vydáva zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý požiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a druhé tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ s údajmi našej MO ako prijímateľa, si vyplňovali naši darcovia sami.

Zmenou oproti minulým rokom je v roku 2018 povinnosť darcov podať na daňový úrad obidve tieto tlačivá !


Publikované: Pondelok, 29.01. 2018 - 09:06:43 Od: biros
 
Súvisiace odkazy
· Viac o Aktuality
· Ďalšie články od autora: biros


Najčítanejší článok na tému Aktuality:
Povolenia na rok 2007

Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.062 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1301 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1522 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1559 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     1837 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     1851 times
 6: Rybárske potreby
     1292 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1246 times
 8: Považskobystricky rybár
     1546 times

Admin   
Infor. o registracii domeny