www.mosrzsabinov.sk - MOSRZ Sabinov
DOMOV Neznámy
Kalendár
Dnes je: Nedeľa
25. február. 2018

Sviatok má:
dnes: Frederik(a)
zajtra: Viktor
pozajtra: Alexander
včera: Matej

Povolený čas rybolovu
v mesiaci február.

Vody
kaprové: 07.00 - 17.00,
pstruhové: zákaz lovu,
lipňové: zákaz lovu.
Viac na celý ROK ...
Hlavné menu
Vyhľadávanie
Rybárske WEB stránky

 Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
Slovenský Rybársky Zväz
RADA Žilina


 Trebišov - MO SRZ
Naša družobná MO SRZ Trebišov -

Banská Bystrica - MsO SRZ
Banská Bystrica - MsO SRZ

Banská Štiavnica - MO SRZ
Banská Štiavnica - MO SRZ

Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
Bánovce nad Bebravou - MO SRZ

Čadca - MO SRZ
Čadca - MO SRZ

Čierna nat Tisou - MO SRZ
Čierna nat Tisou - MO SRZ

Dolný Kubín - MO SRZ
Dolný Kubín - MO SRZ

Drahovce - MO SRZ
Drahovce - MO SRZ

Galanta - MsO SRZ
Galanta - MsO SRZ

Gelnica - MO SRZ
Gelnica - MO SRZ

Hanušovce / Topľou - MO SRZ
Hanušovce / Topľou - MO SRZ

Hlohovec - MsO SRZ
Hlohovec - MsO SRZ

Holíč - MO SRZ
Holíč - MO SRZ

Komárno - MsO SRZ
Komárno - MsO SRZ

Košice - MsO SRZ
Košice - MsO SRZ

Kysucké Nové Mesto - MO SRZ
Kysucké Nové Mesto - MO SRZ

Levice - MsO SRZ
Levice - MsO SRZ

Liptovský Mikuláš - MsO SRZ
Liptovský Mikuláš - MsO SRZ

Lučenec - MsO SRZ
Lučenec - MsO SRZ

Martin - MsO SRZ
Martin - MsO SRZ

Michalovce - MsO SRZ
Michalovce - MsO SRZ

Mivaedi - autorizovaný predajca
Autorizovaný predajca značky MIVARDI.
Fishing team s.r.o.
Bratislavská 45.
917 02 Trnava.

MOSRZ Orlov
MOSRZ Orlov - predseda MO SRZ Orlov Vojtek Rudolf, Mgr.

Nitra - MsO SRZ
Nitra - MsO SRZ

Nové Zámky - MsO SRZ
Nové Zámky - MsO SRZ

Piešťany - MsO SRZ
Piešťany - MsO SRZ

Poprad - MO SRZ
Poprad - MO SRZ

Považskobystricky rybár
Považskobystricky rybár

Prešov - MsO SRZ
Prešov - MsO SRZ

Prievidza - MsO SRZ
Prievidza - MsO SRZ

Púchov - MO SRZ
Púchov - MO SRZ

Ružomberok - MsO SRZ
Ružomberok - MsO SRZ

Rybárske potreby
Rybárske potreby
-internetový obchod


Senica - MsO SRZ
Senica - MsO SRZ

Spišská Nová Ves - MO SRZ
Spišská Nová Ves - MO SRZ

Stará Ľubovňa - MO SRZ
Stará Ľubovňa - MO SRZ

Stará Turá - MO SRZ
Stará Turá - MO SRZ

Športový rybár
Rybárske potreby

Šurany - MsO SRZ
Šurany - MsO SRZ

Topoľčany - MO SRZ
Topoľčany - MO SRZ

Trenčín - MsO SRZ
Trenčín - MsO SRZ

Trnava - MsO SRZ
Trnava - MsO SRZ

Želiezovce - MO SRZ
Želiezovce - MO SRZ

Žilina - MsO SRZ
Žilina - MsO SRZ

[ Pozri ZOZNAM ]
ZO SRZ : KONTAKTY
Adresár ZO SRZ : Prešovský kraj
Znečisťov. živ. prostredia
Panoráma VN Jakubovany
Ako sa stať členom MO SRZ
Digitálna mapa Sabinov
Rybársky dom
Mapa Sabinova
MRK.CZ - Rybárske videá
Zaujímavé vídea

Vitajte na stránkach MO SRZ SABINOV


PETROV ZDARTlačiva na 2% z daníPetícia za záchranu rekreačného a športového rybárstva na Slovensku


Element_final
PO ČLENSKEJ SCHÔDZI

Priatelia,

dnešnou členskou schôdzou sa skončilo volebné obdobie členom starého výboru a voľby dali mandát novým kandidátom do výboru a do kontrolnej komisie.

Tu sú stručne zhrnuté výsledky dnešnej volebnej členskej schôdze.

Prítomnými 105 členmi našej  MO bolo do výboru zvolených nakoniec deväť členov a do výboru boli zvolení aj traja noví kandidáti.

Na nové štvorročné volebné obdobie boli za členov výboru zvolení (v abecednom poradí):

Ing. Jozef Biroš, Sabinov

Peter Čuba, Sabinov

Štefan Dvorščák, Šarišské Michaľany

Branislav Krochmaľ, Šarišské Michaľany

Ján Matola, Sabinov

Miroslav Nemčík, Sabinov

Ing. Vladimír Skladaný, Sabinov

Ing. Milan Škovran, Drienica

Adrián Šoltýs, Jakubovany

Za členov výboru neboli zvolení kandidáti JUDr. Ján Michňák a dlhoročný člen výboru Pavel Šváč, ktorí sa stali náhradníkmi do výboru.

Do kontrolnej komisie boli zvolení všetci štyria kandidáti: Ing. Ľuboš Berka, Prešov, Vladimír Bodnár, Sabinov, Štefan Čekan, Sabinov Ing. Viliam Gruška, Prešov.

Po oznámení výsledkov volieb predsedom volebnej komisie nasledovala kratučká prestávka, počas ktorej si zvolení členovia výboru a kontrolnej komisie zvolili svojich predsedov.

Predsedom výboru MO naďalej ostal Ing. Vladimír Skladaný a kontrolnú komisiu taktiež  povedie ďalej jej staronový predseda Ing. Ľuboš Berka.

Priebeh členskej schôdze bol pokojný na dôstojnej úrovni tak ako sme u nás zvyknutí a samotná diskusia sa taktiež niesla v celkom slušnom a konštruktívnom duchu.

Dosiahnuté dobre výsledky a predstavené smerovanie našej MO tak dostalo nový mandát od členskej schôdze, aby v tomto duchu postupovalo ďalej v prospech všetkých našich členov a veríme že doplnené zloženie výboru sa ukáže ako správna voľba do budúcnosti.

Členská schôdza 2018 bola oficiálne ukončená pozdravom „Petrov zdar“ krátko po 14.00 hod a účastníci schôdze sa rozišli na zabezpečený obed.

Už na budúci týždeň v piatok podvečer sa po prvýkrát spolu stretne nový výbor, kde sa jeho členovia dohodnú na ostatných funkciách vo výbore tak, aby boli pokryté všetky činnosti života MO a aby nové zmeny vo výbore sa pozitívne prejavili.


Sobota, 24.02. 2018 - 19:21:53
(Zobraziť celý článok | 2704 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZOZNAM KANDIDÁTOV

Zoznam kandidátov v abecednom poradí:

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA ČLENOV VÝBORU

1. Ing. Jozef Biroš, Sabinov

2. Peter Čuba, Sabinov

3. Štefan Dvorščák, Šarišské Michaľany

4. Branislav Krochmaľ, Šarišské Michaľany

5. Ján Matola, Sabinov

6. JUDr. Ján Michňák, Lipany

7. Miroslav Nemčík, Sabinov

8. Ing. Vladimír Skladaný, Sabinov

9. Ing. Milan Škovran, Drienica

10. Adrián Šoltýs, Jakubovany

11. Pavel Šváč, Lipany

ZOZNAM KANDIDÁTOV DO KONTROLNEJ KOMISIE

1. Ing. Ľuboš Berka, Prešov,

2. Vladimír Bodnár, Sabinov,

3. Štefan Čekan, Sabinov

4. Ing. Viliam Gruška, Prešov
Utorok, 20.02. 2018 - 07:08:45
(Zobraziť celý článok | 917 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
PO PIATKOVOM VÝBORE

Priatelia,

piatkové ostatné zasadanie "starého " výboru sa nieslo v pracovnej atmosfére a hlavnou témou bolo organizačné a technické zabezpečenie členskej schôdze, pri ktorého sumarizácii sa konštatovalo, že rozdelené úlohy sú splnené a členská schôdza znovu poskytne prítomným členom podrobné informácie o činnosti výboru za uplynulý rok, o dobrých ekonomických výsledkoch dosiahnutých za rok 2017 a o zarybňovaní našich revírov v roku 2017.

Boli zhrnuté aj všetky došlé návrhy na kandidátov na členov výboru aj na členov kontrolnej komisie, ktoré onedlho tu budú zverejnené, k čomu je však potrebné povedať, že nejaký veľký záujem o neľahkú a časovo náročnú prácu vo výbore a v kontrolnej komisii zo strany našich členov nebol zaznamenaný a tak propagácii tejto činnosti najmä medzi našimi mladšími členmi, bude potrebné v budúcom volebnom období venovať väčšiu pozornosť.

Okrem toho sa vo výbore prebrala aj správa kontrolnej komisie o výsledku kontroly, ktorá bola vcelku pozitívna a napriek niekoľkým menším kontrolným zisteniam ukázala, že účtovníctvo ako aj celá účtovná evidencia je v MO vedená dobre v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, (zákon o účtovníctve, zákon o cestovných náhradách a pod).

Návrh kontrolnej komisie na prijatie opatrení výborom bude zaslaný elektronicky, aby výbor na ďalšom svojom zasadaní mohol prijať účinné opatrenia, ktoré by v budúcnosti zabránili opakovanému výskytu vytýkaných nedostatkov.

Ďalej sa výbor zaoberal aj podanou informáciou o zistenom nečestnom konaní nášho člena, ktorým uviedol výbor do omylu pri jeho prijímaní za člena MO a uznesením uložil tajomníkovi úlohu vypracovať a podať podnet na disciplinárnu komisiu.

Členovia výboru  boli taktiež oboznámení o konaných dvoch brigádnických akciách počas minulej soboty na VN Jakubovany a na liahni Orkucany a potom aj o riešení návrhu zástupcov prenajímateľa Pozemkového spoločenstva Orkucany o Dodatku k nájomnej zmluve s našou MO na štrkovisko Orkucany a výbor súhlasil  po jeho doplnení s podpisom navrhovaného Dodatku k zmluve.


Nedeľa, 18.02. 2018 - 22:57:02
(Zobraziť celý článok | 2254 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
ZASADNE VÝBOR

Priatelia,

ako ste určite postrehli, podľa Plánu zasadaní výboru na rok 2018, sa už tento piatok podvečer uskutoční v Rybárskom dome riadne zasadanie výboru.

Keďže najdôležitejšou udalosťou mesiaca február je blížiaca sa členská schôdza naplánovaná na 24.2.2018, tak toto ostatné zasadanie „starého“ výboru bude zamerané hlavne na jej dôkladné organizačné zabezpečenie a na záverečnú kontrolu plnenia úloh k tejto úlohe.

Samozrejme bude vyhodnotená aj situácia so všetkými došlými návrhmi na kandidátov na členov výboru a na členov kontrolnej komisie a prijmú sa nové úlohy pre členov výboru súvisiace s technickým zabezpečením priebehu volieb a prípravou potrebnej písomnej dokumentácie k členskej schôdzi a samotným voľbám.

Po zasadaní výboru bude na našom webe zverejnený zoznam navrhovaných kandidátov, aby naši členovia mali informáciu, kto sa na členskej schôdzi bude uchádzať o ich hlasy a aby mali aj čas premyslieť si svoju voľbu.

Na výbore sa tiež prerokujú nové došlé prihlášky za členov našej MO a ostatná došlá a odoslaná pošta, aby na ďalšie plánované marcové zasadanie výboru neostali žiadne resty pre novozvolený výbor.


Utorok, 13.02. 2018 - 21:03:03
(Zobraziť celý článok | 1313 bajtov | Hodnotenie: 0)
Element_final
SOBOTNÉ AKTIVITY

Priatelia,

ako sme minulý utorok tu dávali oznam o plánovanej brigáde, tak sa aj v sobotu 10.2.2018 uskutočnila v poradí druhá brigáda na VN Jakubovany za účelom dokončenia odstraňovania tŕstia a náletových krovín zo zostávajúcej časti nádrže.

Termín nebol zvolený náhodne, chceli sme využiť nestále mrazivé počasie, aby ľad na VN bol dostatočne hrubý a bezpečný pre brigádnikov pri ich prácach po okrajoch nádrže.

V rovnakom čase sa v sobotu uskutočnili aj práce na pozemku liahne, kde hospodár a naši pilčíci v čase vegetačného kľudu odstraňovali prerastené konáre vŕby dosahujúce až po elektrické drôty.

Práce na VN Jakubovany sa vďaka prihláseným brigádnikom podarilo úspešne dokončiť, nádrž je celá vyčistená, aby po otvorení sezóny mohli muškári bez prekážok z brehov loviť ryby.

Aj v liahni v Orkucanoch sa bez väčších problémov podarilo odstrániť dlhé konáre vŕby, ktoré v priebehu roka by mohli pri veternom počasí spôsobovať problémy vzdušnému elektrickému vedeniu.

Chceme sa preto poďakovať hlavnému hospodárovi, hospodárovi na nádrži Jakubovany  aj samotným brigádnikom za vykonané práce a veríme, že aj počas celého roka sa bude dariť spoločne úspešne zabezpečovať požadované úlohy.


Pondelok, 12.02. 2018 - 07:38:07
(Zobraziť celý článok | 1375 bajtov | Hodnotenie: 5)
815 článkov (163 stránok, 5 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 1, 2007

[ Viac ]
Počet na stránke
Spolu: 36
Kamery
Kniha
Ankety
Ako sa Vám pačia naše stránky?

Nie
Čiastočne
AnoVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 2669
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo:
......................
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
KALKULAČKA
Kalkulačka
 
Kurzový lístok ECB
Kurzový lístok EUR
23.02.2018
VlajkaUSD1.2299
VlajkaJPY131.28
VlajkaCZK25.337
VlajkaGBP0.87940
VlajkaHUF312.88
VlajkaPLN4.1698
VlajkaCHF1.1505
VlajkaRUB69.4480
VlajkaAUD1.5720
VlajkaCAD1.5614
Viac na webe NBS...
©2007
Správca stránok: Ing. Jozef Biroš
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.

Čas potrebný k spracovaniu stránky: 0.069 sekúnd
 1: Športový rybár - Peter Kóša
     1028 times
 2: Sabinov MO SRZ
     1306 times
 3: Bánovce nad Bebravou - MO SRZ
     1334 times
 4: Banská Štiavnica - MO SRZ
     1629 times
 5: Banská Bystrica - MsO SRZ
     1532 times
 6: Rybárske potreby
     1059 times
 7: Slovenský Rybársky Zväz - Žilina
     1040 times
 8: Považskobystricky rybár
     1337 times

Admin   
Infor. o registracii domeny